صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تفاهمنامۀ ساخت پروژه برق آفتابی در هرات به امضا رسید

تفاهمنامۀ ساخت پروژه برق آفتابی در هرات به امضا رسید

تفاهمنامهای به ارزش 50 میلیون دالر امریکایی، برای ساخت پروژه برق آفتابی در ولایت هرات در جنوب غرب کشور، به امضاء رسید.
این تفاهمنامه پس از چاشت  دیروز جمعه 19 اسد، با حضور مقام های ارشد حکومتی و فابریکه داران، میان اتاق معادن و صنایع هرات و یک شرکت چینایی به امضا رسید.
به گزارش پژواک، حمیدالله خادم رییس اتاق صنایع و معادن هرات گفت که این پروژه انرژی آفتابی به هزینۀ ٥٠ میلیون دالر از سوی شرکت چینایی «کاسا» در شهرک صنعتی هرات سرمایه گذاری میشود.
وی افزود، با ساختن آن مشکلات برق شهرک صنعتی این ولایت برطرف خواهد شد.
موصوف بیان داشت که این نیروگاه انرژی برق آفتابی ظرفیت تامین برق تمام فابریکه های صنعتی و ایجاد فابریکه های تازه و توسعۀ این شهرک را خواهد داشت.
یوماستر یوس، رییس شرکت چینایی کاسا هنگام امضای این تفاهمنامه گفت: "انرژی برق آفتابی بهترین انرژی تجدید پذیر است، این منطقه هوای مناسب برای این انرژی دارد، با سرمایه گذاری میتواند این برق جای گزین برق فعلی شود."
با این حال، شماری از فابریکه داران در این نشست از قطع و افت ولتاژ برق وارداتی به این شهرک نگرانی میکنند و میگویند در یک ماه زیان های هنگفت مالی را دیده اند؛ اما آغاز این پروژه بهره گیری از انرژی تجدید پذیر آنان را نسبت به سرمایه گذاری های بیشتر در این شهرک خوشبین کرده است.
عبدالودود محتسب زاده یکی از فابریکه داران شهرک صنعتی هرات گفت: "با ایجاد این نیروگاه مشکلات برق ما تا حدودی برطرف خواهد شد و ما از حکومت میخواهیم که بیشتر دراین باره توجه داشته باشد تا نیاز برق ما به گونۀ کامل برطرف شود."
از سوی هم سیروس علاف، مشاور رییس جمهور گفت که هرات با داشتن نور شدید آفتاب و باد های ١٢٠ روزه میتواند بهترین منبع انرژی تجدید پذیر در کشور را شکل دهد.
وی راه اندازی این پروژه را بر بهبود مشکلات برق شهرک صنعتی مؤثر دانسته و بر تدوام همکاری میان حکومت و سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی تأکید دارند. تفاهم ساخت این پروژه پس از آن میان اتاق صنايع و شرکت کاسا چینایی به امضا رسید  که اتاق صنایع و معادن چندی پیش از خسارات ١٣ میلیون دالری تجاران در شهرک صنعتی به علت قطع برق وارداتی ایران خبر داده بود.