صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات: انتخابات ریاست جمهوری آینده با استفاده از تکنالوژی برگزار می‌شود

کمیسیون انتخابات:  انتخابات ریاست جمهوری آینده با استفاده از تکنالوژی برگزار می‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خورشیدی را با استفاده از تکنالوژی برگزار میکند.
حفیظ الله هاشمی، عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیروز چهارشنبه 17 اسد، در یک کنفرانس خبری گفت که آنها فیصله کردهاند که انتخابات ریاست جمهوری را با استفاده از تکنالوژی برگزار کنند و  برای عملی ساختن این طرح هر چه زودتر به بودجه لازم نیاز دارند.
استفاده از تکنالوژی در انتخابات بخشی از درخواستهای احزاب سیاسی از کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات پارلمانی بود.
اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دیروز گفت با توجه به زمان کم باقیمانده به برگزاری انتخابات پارلمانی (۲۸ میزان)، عملی شدن این طرح امکان ندارد.
به گفته وی، برگزاری انتخابات پارلمانی با استفاده از تکنالوژی پیشنهاد نخست این نهاد به حکومت بود که برای چهارده ماه بدون پاسخ ماند.
آقای صیاد گفت عدم همکاری حکومت و نهادهای بینالمللی برای عملی شدن این طرح به خصوص در بخش تامین بودجه، مشکل اصلی آنها بوده است.
تلاش برای تامین شفافیت در انتخابات پارلمانی
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت نخستین گام آنها برای تامین شفافیت انتخابات، باطل اعلام کردن ۲۱ میلیون کارت انتخاباتی که با آنها رای داده میشد، بود.
او گفت پس از ناکام ماندن طرح استفاده از تکنالوژی در انتخابات، استفاده از تذکره تابعیت یگانه راه برای تامین شفافیت بیشتر بوده است.
ثبت شمارههای تذکرهها در بانک اطلاعاتی، تصفیه فنی تذکرهها از سوی متخصصان و نظارت در محلات رایدهی با کمک اهالی محل، از راههایی بود که آقای صیاد به عنوان روشهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از تذکرهها یاد کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات در پی درخواست رهبران حکومت وحدت ملی، اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری را در 31 ماه حمل سال آینده خورشیدی برگزار میکند.