صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چین: می‌خواهیم تسهیل کننده گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان باشیم

 چین: می‌خواهیم تسهیل کننده گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان باشیم

مقامهای چینی میگویند که ما میخواهیم در قسمت گفتگوهای صلح دولت با شورشیان گروه طالبان، تسهیل کننده باشیم تا مذاکرات به "رهبری و مالکیت افغانها" پیش
برود. لیو جینسونگ، سفیر کشور چین در افغانستان، روز چهارشنبه 17 اسد که در انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه سخنرانی میکرد، گفت که چین همواره گفتگوهای صلح را تشویق میکند و به آن ارزش قائل است.
آقای جینسونگ افزود "چین کشوری است که طرفهای درگیر به آن اعتماد دارند؛ ما نمیخواهیم کلید گفتگوهای صلح را به دست بگیریم چون باور داریم باید توسط افغانها انجام شود."
چین در ماه جدی سال گذشته نشست سه جانبهای را به منظور صلح و بازسازی، کمک به بهبود روابط افغانستان و پاکستان، تلاش برای تامین امنیت کشورهای افغانستان، چین و پاکستان و گسترش روابط و همکاریهای منطقهای برگزار کرد.
آن نشست با حضور مقامهایی بلند رتبهای از کشورهای افغانستان، پاکستان و چین برگزار شد اشتراک کنندگان بر مبارزه مشترک با تروریزم در افغانستان تاکید کردند.
وزیر خارجه چین ضمن آنکه از گروه طالبان خواست که به پروسه صلح بپیوندد، از آمادگی کشورش برای کمک به زمینه سازی گفتگوهای صلح نیز خبر داد.
هر چند امیدواریهایی وجود داشت که با توجه به نفوذی که چین بر پاکستان دارد، بتواند یک میانجی خوب باشد اما با گذشت نزدیک به یک سال، تاکنون این نشستها، نتیجهای نداشته است.
لیو جینسونگ سفیر چین در افغانستان در مورد اینکه چرا گفتگوهای صلح نتیجه نداده، گفت که علت آن بیاعتمادی میان حکومت و طالبان است.
آقای جینسونگ افزود که گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت با چالشهایی مواجه است؛ طالبان خواسته هایی دارد که مورد قبول شماری از طرفها نیست.
سفیر چین هر چند به خواستههای طالبان اشارهای نکرد، اما این گروه بارها دو خواست عمده را مطرح کرده است: خروج نیروهای خارجی از کشور و تعدیل قانون اساسی کشور. اما با این خواستهها طیف وسیعی از شهروندان مخالف هستند.
آقای جینسونگ همچنین افزود که به منظور گفتگوهای صلح در آینده نشست چهار جانبهای –افغانستان، چین، امریکا و پاکستان- برگزار میشود.
او گفت که شیوههایی برای صلح داریم، برای طالبان نیز کارهایی را میخواهیم انجام دهیم اما نمیتوان همه این کارشیوهها را گفت، چون برخی از شیوهها روی میز است و برخی دیگر زیر میز  و کار دیپلوماسی است.
گفتگوی سفیر چین با کارمندان وزارت خارجه
لیو جینسونگ سفیر کشور چین این سخنان را در نشستی که با کارمندان و دیپلماتهای وزارت خارجه در انستیتوت دیپلماسی برگزار شده بود، ایراد کرد.
آقای جینسونگ در این نشست علاوه بر گفتگوهای صلح، در مورد فعالیتهای کشور چین در منطقه و جهان، اقتصاد چین، کارهای خیرخواهانه و روابط تجاری با همسایگان و جهان گفتگو کرد.
سفیر چین وعده سپرد که کشورش برنامههای بیشتری را برای دانشآموزان و دانشجویان افغانستان مهیا کند. این برنامهها شامل آموزشهای کوتاه مدت، بورسیه، حمایت از برنامههای وزارت خارجه و حقوق بشری خواهد بود.
محب الرحمان اسپینغر، رئیس انستیتوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه از برنامههای کشور چین سپاسگزاری کرد و گفت که از این برنامهها، افغانستان استفادههای بهینهای برده است.
آقای اسپینغر افزود که تاکنون 90 دیپلمات از برنامههای آموزشی کشور چین مستفید شدهاند؛ 10 تن از کارمندان این وزارت در حال آموزش زبان چینی هستند که به حمایت سفارت چین برگزار شده است.
به گفتهی او، کشور چین متعهد به دادن 3 هزار سیت بورسیه تحصیلی شده است که تاکنون 50 تن از این برنامه به کشور چین سفر کرده و مشغول درس خواندن هستند.
کشور چین از کشورهایی است که طی سالهای گذشته در عرصههای مختلف، به خصوص گفتگوهای صلح با گروه طالبان با حکومت همکاریهای فراوانی کرده است.