صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند ثبت‌نام رای دهندگان در مراکز ولایات یک ماه دیگر تمدید شد

روند ثبت‌نام رای دهندگان در مراکز ولایات یک ماه دیگر تمدید شد

کمیسیون انتخابات کشور اعلام کرده برای اینکه شهروندان بتوانند از حق رای خود استفاده کنند، روند ثبتنام رایدهندگان را تا یک ماه دیگر، (22 جوزا) تمدید کرده است.
این کمیسیون روز پنجشنبه 20 ثور با نشر خبرنامهای نوشته است: "برای اینکه افراد واجد شرایط رأیدهی بتوانند از حق رأیدهی خویش استفاده کنند، کمیسیون تصمیم گرفت که پروسهی ثبت نام رأیدهندگان را در مراکز ولایات برای مدت یک ماه دیگر یعنی الی تاریخ ۲۲ جوزا ۱۳۹۷ تمدید کند." پیش از این کمیسیون انتخابات هنگام اعلام تقویم انتخاباتی، گفته بود که روند ثبتنام رایدهندگان تا 23 ثور در مرکز ولایتها ادامه خواهد داشت.
تاکنون روند ثبت نام رایدهندگان در مراکز ولسوالی و قریهها آغاز نشده و بر اساس تقویم انتخاباتی،  روند ثبت نام در مراکز ولسوالیها از ۲۵ ثور الی ۷ جوزا و در قریهها از ۹ الی ۲۲ جوزا سال ۱۳۹۷ خواهد بود. این روند 25 حمل آغاز شده و تاکنون نزدیک یک و نیم میلیون تن ثبت نام کردهاند. در انتخابات گذشته بیش از 7 میلیون تن در انتخابات شرکت کرده بودند و اکنون دولت انتظار دارد که 7 میلیون در انتخابات آینده شرکت کنند.
از سوی دیگر آمار دقیق واجدین شرایط رایدهی روشن نیست، اما برآوردهای غیررسمی شمار واجدین شرایط رایدهی را از ۱۰ تا ۱۳ میلیون نفر گفتهاند.  قرار است انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی کشور به تاریخ ۲۸ میزان سال جاری برگزار و نتیجهی انتخابات مجلس 29 قوس و نتیجه انتخابات شوراهای ولسوالی 4 دلو اعلام شود.
حذف استیکر از تذکرههای اصلی
کمیسیون انتخابات کشور همچنین در پی نگرانیهای مردم از چسپاندن استیکر/برچسپ بر روی تذکرههای اصلی؛ تصمیم گرفته که بعد از این، استیکرها را روی کاپی تذکره بچسپاند.
در خبرنامه کمیسیون نوشته شده: هموطنان عزیز که در مناطق ناامن زندگی و یا سفر میکنند، با نصب تصدیق ثبتنام در پشت تذکرههای اصلی تابیعتشان، اظهار نگرانی کرده بودند که با مشورههای با جوانب ذیدخل انجام داد و تصمیم بر آن شد که استیکرها روی کاپی تذکره چسپانده شود.
کمیسیون نوشته است که افرادی که میخواهند ثبت نام کنند، باید کاپی تذکره و اصل آن را به محل ثبتنام ارائه دهند تا بعد از تصدیق برچسپ زده شود. کمیسیون همچنین نوشته که در روز انتخابات، واجدان شرایط رأیدهی کاپی تذکرۀ تابعیت تصدیق شدهی خود را همراه با تذکره اصلیشان آورده و از حق رأی خود استفاده کنند.
این اقدام کمیسیون انتخابات نگرانیهایی را بابت تقلب گسترده در انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالیها برانگیخته است. شماری از کاربران شبکههای اجتماعی نوشتهاند که دولت با این اقدام قادر به کنترل تقلب نیست.کمیسیون انتخابات کشور اما گفته است که برای شفافیت انتخابات، تدابیر لازم را گرفته میشود تا جلوی ثبتنامهای متکرر گرفته شود.  این کمیسیون همچنین گفته، افرادی که بیشتر از یک بار ثبت نام کرده کنند، در روز انتخابات از حق رأی محروم میشوند و عاملان آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشوند.
اما شهروندان با توجه به تقلب گسترده در انتخابات گذشته و محاکمه نشدن عاملان آن، باور چندانی به محاکمه عاملان تقلب انتخابات آینده ندارند.