صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمبود آب آشاميدنی صحى زندگی باشندگان شهرک مهاجرين دايکندی را تهديد می کند

کمبود آب آشاميدنی صحى زندگی باشندگان شهرک مهاجرين دايکندی را تهديد می کند

شماری از باشندگان شهرک مهاجرین ولایت دایکندی از نبود آب آشامیدنی در این شهرک ابراز نگرانی کرده و می گویند که اگر به این مشکل آنان توجه نشود، مجبوراند، دوباره کشور را ترک کنند.
به گزارش پژواک، شهرک مهاجرین به مساحت ۱۱۸۰ جریب زمین با گنجایش ۱۵۰۰ نمره رهایشی در شهر نیلی ولایت دایکندی در سال ۱۳۹۴ ایجاد شد که در حال حاضر حدود  ۱۰۰ فامیل در آن زندگی می کنند.
باشندگان این شهرک مدعی اند که دولت هیچگونه برنامه برای تامین آب آشامیدنی، برق، سرک، مراکز صحی، مکاتب، مساجد و قبرستان براى باشندگان اين شهرک مدنظر نگرفته است.
سیدجواد حسینی نماینده این شهرک گفت: " درسطح این شهرک یک چاه عمیق آب اشامیدنی وجود دارد و یک ماه می شود که اين چاه خراب شده وچندین بار این موضوع را با آمرمهاجرین ومقام ولایت درمیان گذاشتیم اما هیچگونه توجه صورت نگرفته است."
وی افزود که این مهاجرین برای بهبود وضعیت زندگی شان به این شهرک آمده اند، اما حالا دیده می شود که در این شهرک هیچگونه خدماتی وجود ندارد وحتی آب اشامیدنی که نیازاساسی برای ادامه زندگی می باشد، به سختی یافت می شود.
سید باقر یک تن دیگر از باشندگان این شهرک میگوید، بنابرآمدن خشک سالی، چند چاه که از سوی خود مردم حفرگردیده بود خشک شده ویک ذخیره گاه عمومی نیاز مردم را  تکمیل کرده نمی تواند.
وی همچنان نبود سرک، مسجد، برق، مراکز صحی، مکتب وقبرستان را از دیگرمشکلات باشندگان این شهرک عنوان کرده گفت که دولت در حل بحران موجود هیچگونه توجه نکرده واین مردم به باد فراموشی سپرده شده اند.
بر اساس معلومات وی،  با آنکه دراین شهرک بیش از ۵۰ فامیل زندگی می کند اما نبود مکتب و یا هم دوری بودن مکتب سبب شدکه پسران و دختران از آموختن علم محروم شوند.
اما سید ابراهیم هاشمی آمرمهاجرین وعودت کننده گان دایکندی کم توجهی دولت مرکزی ونبود بودجه را از دلایل عمده عدم رسیدگی به مشکلات باشندگان این شهرک عنوان کرد.
او گفت که این اداره چندین مکتوب را برای حل این مشکلات با وزارت مربوطه درمیان گذاشته اما تاکنون جواب قناعت بخش دریافت نکرده است.
نامبرده افزود که  آنچه درتوان اداره مهاجرین ولايت دايکندى باشد از هیچگونه سعی وتلاش دریغ نخواهید ورزید.
باشندگان شهرک مهاجرین مى گویند، ایام رمضان هم نزدیک است درصورتیکه آب آشامیدنی دراین شهرک فراهم نشود، امکانی برای ادامه زندگی وجود ندارد ومجبوراند اینجا را ترک نمایند.