صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند ثبت نام رای‌دهندگان امروز آغاز می‌شود

روند ثبت نام رای‌دهندگان امروز آغاز می‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که روند ثبت نام رأیدهندگان در کابل و مراکز ولایات کشور امروز شنبه، 25 حمل، آغاز خواهد شد.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتهاند که روند ثبت نامرأی دهندگان بعد از مراکز ولایات، در ولسوالیها و قریهها آغاز خواهد شد.
گلاجان عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به رسانهها گفته است که روند ثبت نام رأیدهندگان، دو ماه طول خواهد کشید.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات در آخرین روزهای هفته گذشته اعلام کردند که مواد اساسی ثبت نام رأیدهندگان به مراکز ولایات کشور رسیده و همه آمادگیها برای ثبت نام رأیدهندگان گرفته شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در 28 ماه میزان سال جاری خورشیدی برگزار خواهد شد.
این کمیسیون همچنین اعلام کرده است که روند ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را در اول ماه جوزا آغاز خواهد کرد.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود که این انتخابات را در 16 سرطان برگزار میکند، اما بعدا اعلام کرد که به دلیل تاخیر در تعیین یک عضو کمبود این کمیسیون، برنامههای کمیسیون عقب افتاده و انتخابات در این تاریخ برگزار نمیشود.
تأمین امنیت انتخابات یکی از نگرانیهای جدی مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات است. آنها میگویند که مقامات امنیتی تعهد کردهاند که امنیت انتخابات را تأمین میکنند، اما هنوز هم شماری از مراکز رأیدهی با تهدید جدی امنیتی مواجهاند.
نهادهای امنیتی کشور چندی قبل اعلام کردند که 940 مرکز رأیدهی از کنترل دولت خارج است و بیش از 1000 مرکز رایدهی با تهدید بلند امنیتی مواجه است. آنها گفتند که برای تأمین امنیت این مراکز، نیاز به راه اندازی عملیات نظامی و بازپسگیری آنها از کنترل شورشیان است.
براساس ماده ۸۳ قانون اساسی، "مدت کار اعضای پارلمان در اول ماه سرطان سال پنجم کاریشان بعد از اعلان نتایج انتخابات پایان مییابد و انتخابات پارلمانی باید ۳۰ تا شصت روز قبل از پایان دوره کار مجلس نمایندگان برگزار شود."
به این ترتیب باید انتخابات پارلمانی در ماه ثور یا جوزای سال ۱۳۹۴ برگزار میشد، ولی دولت در زمان تعیین شده قادر به برگزاری انتخابات نشد.
رئیس جمهور غنی بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، مدت کار پارلمان را تا اعلام نتایج انتخابات دور بعدی تمدید کرد و اکنون پارلمان کشور در سال هشتم کاری خود بسر میبرد.