صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معترضان در غور خواستار برکناری والی این ولایت شدند

معترضان در غور خواستار برکناری والی این ولایت شدند

دهها تن از باشندگان غور در یک حرکت اعتراضی در مرکز این ولایت، والی را به بی کفایتی متهم کردند و خواستار برکناریاش شدند.
این حرکت اعتراضی پیش از چاشت دیروز جمعه 24 حمل،  در نزدیک ساختمان ولایت غور در شهر فیروزکوه راه اندازی شد.
معترضان، غلام ناصر خاضع والی غور را به ضعف مدیریت، کم کاری و ایجاد فاصله میان مردم متهم کردند و خواستار برکناری او شدند.
به گزارش پژواک، نورالله نوری یکی از اعتراض کنندگان گفت: «والی طی مدت ماموریتاش هیچ کار مؤثری برای مردم غور انجام نداده است و به همین دلیل باید از سوی حکومت برکنار شود .»
وی افزود: «با آن که گروههای تروریستی در بسیاری از ولسوالیها به ویژه شاهراه غور-هرات حضور گسترده دارند اما اداره محلی این ولایت هیچ برنامه یی برای تامین امنیت و تطبیق پروژههای توسعه یی ندارد  .»
اخترمحمد اخگر، یکی دیگر از معترضان گفت: «خیمه تحصن نیز برپا کردیم و تا زمانی که والی برکنار نشود به اعتراضات مدنی خود ادامه میدهیم .»
غلام ناصرخاضع والی غور گفت که اعتراض را حق قانونی مردم میداند، اما که اعتراض کنندهها باید خواسته‌‌های شان را به اداره محلی و یا هم با مراجع مربوطه در میان بگذارند تا مطابق با قانون به آن رسیدگی شود.
غلام ناصر خاضع در ماه قوس سال 1394 به عنوان والی ولایت غور گماشته شد. چندین حمله تروریستی در ولایت غور و حمله طالبان به ولسوالی طیوره، باعث شد که شهروندان ولایت غور او را به بی کفایتی متهم کنند.