صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یوناما: تلفات غیرنظامیان در سال 2018 افزایش بی‌پیشنه‌ داشته است

یوناما: تلفات غیرنظامیان در سال 2018 افزایش بی‌پیشنه‌ داشته است

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با نشر گزارش سه ماه اول سال 2018 میلادی، نوشته است که تلفات غیرنظامیان افزایش "بیپیشینه"ای داشته است.
یوناما روز پنجشنبه 23 حمل با نشر این گزارش نوشته است که در سه ماه اول سال 2018 میلادی، 763 غیرنظامی کشته و 1495 تن دیگر زخمی شدهاند که در بالاترین سطح نسبت به سال 2017 و 2016 است.
انگرید هیدن معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "تمام طرفهای درگیر در منازعات مسلحانه در افغانستان باید تمام توان خود را برای محافظت از غیرنظامیان در برابر آسیبها، به کار گیرند."
او افزود که افراد ملکی در افغانستان همچنان از گیر ماندن در منازعات مسلحانه رنج میبرند در صورتی که این موضوعات قابل جلوگیری است و این مسئله اکنون باید متوقف شود.
علت تلفات غیرنظامیان بر اساس گزارش، ناشی از حملات انتحاری با مواد انفجاری از قبل تعبیه شده و حملات پیچیده تروریستی میشود که در سال 2018 مشاهده شده است.
یوناما دریافته است که درگیریهای زمینی دومین عامل تلفات افراد ملکی و به تعقیب آن کشتار عمدی و هدفمند توسط مواد انفجاری باقی مانده از جنگ و حملات هوایی است.
این گزارش دریافته است که شمار تلفات غیرنظامیان مربوط به عناصر مخالف دولت افزایش یافته است.  بر اساس معلومات گزارش طی سه ماه نخست سال ۲۰۱۸ عناصر مخالف دولت سبب تلفات ۱۵۰۰ فرد ملکی ( ۵۱۱ کشته و ۹۸۹ زخمی) شدهاند که در مقایسه به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
یوناما همچنین نوشته است که تلفات غیرنظامیان توسط نیروهای امنیتی نسبت به سال گذشته با 176 کشته و 231 زخمی، 13 درصد کاهش یافته است.  در گزارش یوناما همچنین آمده است که بر اثر حملههای هوایی 67 غیرنظامی کشته و 75 تن دیگر زخمی شدهاند که ۳۵ درصد به نیروهای نظامی بینالمللی، ۳۵ درصد به نیروهای هوایی افغان و باقی مانده به نیروهای نامشخص طرفدار حکومت نسبت داده شده است.
به اساس گزارش سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۷ نیز در افغانستان بیش از ده هزار غیرنظامی کشته یا زخمی شدند. این نهاد همچنان از طرفهای درگیر خواسته است که از تمام توان برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان استفاده کنند.