صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: اختلافات در مورد والی بلخ در حال حل شدن است

 رئیس اجرائیه:  اختلافات در مورد والی بلخ در حال حل شدن است

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور میگوید که اختلافات میان ارگ ریاست جمهوری و حزب جمعیت اسلامی بر سر رهبری ولایت بلخ، در حال حل شدن است.
آقای عبدالله دیروز، دوشنبه 21 حوت، در جلسه شورای وزیران به این مسئله اشاره کرد، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.
ارگ ریاست جمهوری در ماه قوس سال جاری اعلام کرد که رئیس جمهور غنی استعفای عطا محمد نور را از ولایت بلخ پذیرفته و انجینیر محمد داوود را به عنوان والی جدید بلخ گماشته است.
اما آقای نور استعفای خود را منتفی دانست و گفت تنها درصورت توافق حزب جمعیت اسلامی، از مقام ولایت بلخ کنارهگیری خواهد کرد.
حزب جمعیت اسلامی نیز به این مسئله به شدت واکنش نشان داد و تصمیم ارگ ریاست جمهوری را در این مورد"غیرموجه" خواند.
پس از این ماجرا، نمایندههای ارگ ریاست جمهوری و حزب جمعیت بارها باهم گفتگو کردند تا این مسئله را حل کنند، ولی به نتیجهای نرسیدند.
اما هفته گذشته معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی کشور و سلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری، به لایت بلخ رفتند تا در مورد تنش بوجود آمده با عطا محمد نور گفتگو کنند.
بعد از سفر این مقامات، منابع حکومتی به روزنامه«افغانستانما» گفتند که مقامهای حکومت با حزب جمعیت اسلامی به توافق ابتدایی رسیدهاند و آقای نور تا اوایل سال نو خورشیدی از ولایت بلخ کنار خواهد رفت.
این منابع گفته بودند که حکومت به حزب جمعیت اسلامی دو وزارت و دو معنیت وزارت را وعده کرده و همچنین انجینیر داوود نیز به ولایت بلخ نخواهد رفت و یکی از اعضای حزب جمعیت به عنوان والی جدید بلخ گماشته خواهد شد.
با وجود اینکه حدود سه ماه از تنش میان ارگ و حزب جمعیت بر سر برکناری والی بلخ میگذرد، اما هنوز آنها در این زمینه به توافق نهایی نرسیدهاند.