صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت عامه: یک میلیون زن و 100 هزار کودک در کشور معتاد هستند

وزارت صحت عامه:  یک میلیون زن و 100 هزار کودک  در کشور معتاد هستند

وزارت صحت عامه می پذیرد که در حدود یک میلیون بانو، در کشور به مواد مخدر معتاد هستند. رئیس کاهش تقاضای مواد مخدر این وزارت، شمار کودکان معتاد به مواد مخدر را، نیز یک صدهزار می گوید.
به گزارش طلوع نیوز، شاهپور یوسف در این باره می گوید: «ما شاهد موجودیت ۹۰۰هزار الی یک میلیون خانمی که به مواد مخدر مبتلا هستند و در حدود یک صد هزار طفلی که به مواد مخدر مبتلا هستند، در افغانستان هستیم.»
پیش از این، در آمارهای رسمی، تمامی معتادان مواد مخدر در افغانستان، در حدود و یک و نیم میلیون تن گفته می شدند.
در همین حال، شماری از بانوان معتاد می گویند که اعتیاد به آنان از شوهران شان، به ارث رسیده است.
نازنین یکی از این بانوان گفت: «همراه شوهرم که در خانه مصرف می کرد، من هم معتاد شدم.»
مروه موسوی، یکی دیگر از این بانوان نیز افزود: «بی فایده است آوردن ما به این جا! تا با قاچاقچی از بالاجای کاری نشود، ما که برآییم دوباره مواد استفاده می کنیم، حقیقت گپ همین است!»
در حال حاضر، در سراسر کشور، برای بانوان و کودکان معتاد به مواد مخدر، بیش از بیست درمانگاه وجود دارند؛ اما این شمار، برای درمان تمامی بانوان و کودکان معتاد، بسنده دانسته نمی شود.
تخمین زده می شود که افغانستان بیش از سه میلیون معتاد دارد و ظرفیت برای درمان معتادان در کشور، کم تر از ده درصد است.
آن هم در اوضاعی که با اعلام شمار دقیق بانوان معتاد به مواد مخدر، این نگرانی به میان می آید که شمار تمامی معتادان در کشور، شاید بیشتر از این ها هم باشد.