صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر مبارزه با مواد مخدر: مافیا برای افزایش شمار معتادان تلاش می‌کند

وزیر مبارزه با مواد مخدر: مافیا برای افزایش شمار معتادان تلاش می‌کند

سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر میگوید که گروهها و شبکههای مافیایی در تلاش هستند که شمار معتادان کشور را افزایش دهند. به گفته او گروههای مافیایی از وضعیت فعلی کشور به نفع شان سوء استفاده میکنند و زمینه را برای افزایش مصرف مواد مخدر آماده میکنند.
وزارت مبارزه با مواد مخدر دیروز یکشنبه 1 دلو، گفتمان ملی مبارزه با مواد مخدر را برای بررسی مشکلات فرا روی مبارزه با مواد مخدر و معیشت بدیل، کاهش تقاضا، آگاهیدهی عامه و پیاده کردن قانون مبارزه با مواد مخدر، برگزار کرد. در این نشست شماری از مقامهای دولتی، عالمان دین، نمایندگان جامعه مدنی و استادان شماری از دانشگاهها اشتراک کرده بودند.
سلامت عظیمی مبارزه با مواد مخدر در این نشست گفت که از تولید، کشت و قاچاق مواد مخدر مافیای مواد مخدر بیشترین سود را می برند؛ اما پول اندکی از این کار به دست تولید کنندگان مواد مخدر می رسد. او افزود که سرحدات باز، موجودیت مخالفان مسلح و بی توجهی به آن، باعث شده است که مافیای مواد مخدر به سادگی فعالیت کنند.
طبق آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر، هنوز هم شمار افرادی که از مواد مخدر استفاده می کنند، به 3.6 میلیون می رسد؛ اما حدود 1.6 میلیون نفر معتاد شده اند که به شکل مداوم از مواد مخدر استفاده می کنند. آماری که این وزارت از کشت و قاچاق مواد مخدر ارایه کرده، نشان می دهد که حدود 328 هزار هکتار زمین در کشور، مواد مخدر کشت شده است.
پیش از این وزارت صحت عامه اعلام کرده بود که به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر تداوی معتادان بی نتیجه است و هر قدر هم تداوی شود، باز هم شمار معتادان کاهش نمی یاد. اما وزیر مبارزه با مواد مخدر میگوید: «اعتیاد به مواد مخدر یکی از بزرگترین و پیچیده ترین معضلات است و بسیاری تصور می کنند که دلیل افزایش اعتیاد در جامعه ما، دسترسی آسان به مواد مخدر است؛ اما مهمترین عامل افزایش اعتیاد در کشور شرایط ناگوار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و روانی است که باعث افزایش تقاضا برای مصرف مواد مخدر میشود.»
به گفته او، برخی عوامل آن را می توان با روش های ساده مثل آموزش و آگاهی دهی پیشگیری کرد. او بار دیگر بر بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر تاکید کرد و گفت که همه شهروندان کشور باید دست به دست هم بدهند و علیه این پدیده که هر روز در حال گسترش است، ایستادگی کنند.
وزیر مبارزه با مواد مخدر میگوید که این وزارت چند برنامه را برای مبارزه با کشت، قاچاق، تولید و مصرف مواد مخدر روی دست گرفته و نتایجی نیز داشته است.
بیثباتی ناشی از حضور مافیای مواد مخدر است
وزیر مبارزه با مواد مخدر میگوید که حضور مافیای مواد مخدر سبب بی ثباتی گسترده در کشور شده است. او افزود که مافیای مواد مخدر و تقاضای بازار کشورهای منطقه برای خرید مواد مخدر به چالش ها فراروی مبارزه با مواد مخدر و بی ثباتی افزوده است.
با آن که خانم عظیمی می گوید که بی ثباتی کشور ناشی از حضور مافیا و کشت مواد مخدر است و میافزاید که هنوز هم برای مبارزه با مواد مخدر بودجه کافی اختصاص نیافته و کمبود امکانات و تطبیق نشدن قانون از عوامل گسترش کشت و ترافیک مواد مخدر است.
در همین حال، لالی حمیدزی رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان از نبود اراده سیاسی برای مبارزه با مواد مخدر انتقاد می کند و می گوید که اراده سیاسی برای مبارزه علیه کشت، قاچاق و مصرف مواد مخدر وجود ندار. به باور او، مبارزه با مواد مخدر اکثر نمایشی و عوام فریبانه است.
آقای حمدزی افزود که به دلیل نبود اراده سیاسی، کشت مواد مخدر به جای کاهش، افزایش یافته است. او میگوید که گروه های تروریستی از مواد مخدر برای تمویل و تجهیز شان استفاده می کنند.
وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید که حاصل کشت مواد مخدر در سال گذشته میلادی به 9000 هزار متریک تُن تریاک می رسید. به گفته این وزارت، با در نظر داشت گستردگی کشت و قاچاق مواد مخدر، تا تمام مردم احساس مسئولیت نکنند، به نتایج قابل ملاحظه ای دست نخواهیم یافت.
در این نشست عالمان دینی از لحاظ دینی استفاده از مواد مخدر را حرام دانستند و اعلام کردند که از منبرهای مسجد علیه آن صدای شان را بلند خواهند کرد.
عبدالسلام متوکل امام مسجد که در این نشست شرکت کرده بود، گفت که مواد مخدر ضررهای زیادی را بر جامعه وارد کرده است  و به دلیل بی توجهی دولت و مردم، شمار معتادان افزایش یافته است. او میگوید که یکی از راه های مبارزه با مواد مخدر این است که قانون بالای همه «شاه و گدا» یکسان تطبیق شود، در غیر آن افرادی که قانون را نقض می کنند، دست به فروش مواد مخدر می زنند و افراد ناآگاه جامعه را به مواد مخدر مبتلا می کنند.
سردار داهی