صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استقبال افغانستان ازنشست شورای امنيت سازمان ملل

استقبال افغانستان ازنشست شورای امنيت سازمان ملل

حکومت افغانستان از گزارش اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان در نشست ویژهای که در شهر نیوریاک آمریکا برگزار شد، استقبال کرد. محمد هارون چخانسوری، معاون ارتباطات استراتژیک و رسانههای دفتر ریاست جمهوری دیروز، شنبه 30 جدی، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این نشست نشان داد که کشورهای شرکت کننده، افغانستان را مرکز تعامل منطقهای میدانند، نه تقابل.
او افزود که این مسئله خواست مردم افغانستان نیز است و گفت: «افغانستان نمیخواهد که مرکز تقابل باشد. افغانستان مرکز تعامل و همکاریهای همه جانبه است که در زندگی مردم منطقه و جهان یک تغییر مثبت بیاورد.»
نشست ویژه وزرای خارجه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان و کشورهای آسیایی شام روز جمعه در شهر نیویارک آمریکا برگزار شد. این نشست پس از سفر اخیر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار گردید و حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه، به نمایندگی از افغانستان در آن اشتراک کرد.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست ویژه شورای امنیت گفت که مبارزه با تروریسم و افراط گرایی مسئولیت بینالمللی است و افغانستان در این عرصه نیاز به همکاری همه کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان دارد.
او افزود که تمام جامعه بینالمللی در صلح، ثبات و توسعه افغانستان سهم دارند و کشورهای آسیای مرکزی نقش عمده در این زمینه بازی میکنند.
در این نشست همچنین از نیروهای امنیتی افغانستان ستایش شده و بر کمک و همکاری افغانستان در تمام عرصهها، بویژه در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید شده است و از کشورهای دیگر خواسته شده که دست از حمایت تروریسم بردارند و در امر مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری کنند.