صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا به هدف مبارزه با داعش مربی‌ها و تجهیزات نظامی بیشتر به افغانستان می‌فرستد

آمریکا به هدف مبارزه با داعش مربی‌ها و تجهیزات نظامی بیشتر به افغانستان می‌فرستد

ارتش آمریکا قصد دارد به هدف مبارزه بر ضد گروه داعش، مربیها و تجهیزات نظامی بیشتر، در بهار پیشرو به افغانستان بفرستد.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که در حال حاضر مربیهای آمریکایی، برای قوای هوایی کشور، استفاده بیشتر از طیارههای بیپیلوت را آموزش میدهند. به گزارش رادیو آزادی، وزارت دفاع میگوید نیرو های افغان و بین المللی برای از بین بردن گروه داعش تعهد مشترک دارند.
ایالات متحده در نظر دارد تا در فصل آینده جنگ، برای مبارزه سریع بر ضد گروه داعش، طیارههای بیپیلوت، تجهیزات و مربیهای نظامی بیشتر به افغانستان بفرستد.
مقامهای قصر سفید و پنتاگون به روزنامۀ وال ستریت ژورنال گفتهاند بر اساس استراتژی تازه رئیس جمهور دونالد ترمپ، حدود یک هزار مربی نظامی و چندین طیاره جنگی و کشفی بیپیلوت به افغانستان فرستاده میشوند. از این طیارهها برای حملات هوایی و عملیاتهای استخباراتی استفاده صورت میگیرد.
تا حالا منابع رسمی حکومت آمریکا در مورد اعزام مربیهای بیشتر نظامی به افغانستان چیزی نگفتهاند اما وزارت دفاع میگوید در عملیاتهای نظامی برضد گروه داعش، علاوه بر نیروهای آمریکا، نقش قوای هوایی افغانستان هم خیلی مهم است.
جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع گفت نیروهای افغانستان و ایالات متحده بر اساس استراتژیهای نو شان، با یکدیگر همکاری میکنند.
او افزود: "ایالات متحده آمریکا از این تکنالوژی را در محلاتی که ما به آن نیاز داریم، با ما همکاری میکند. البته طیارههای که برایما داده اند، میتوانند در مبارزه با داعش و دیگر گروههای تروریستی موفقانه عمل کند. این البته در استراتژی وزارت دفاع ما و ایالات متحده آمریکا انعکاس یافتهاست."
گزارشها در مورد فرستادن مربیها، طیارههای بیپیلوت و تجهیزات نظامی به افغانستان در حالی نشر میشوند که نظامیان آمریکایی آموزش دهی برای قوای هوایی افغانستان را جهت استفاده از طیاره بیپیلوت آغاز کردهاند.
مجله نیوزویک روز چهارشنبه گزارش داد که نظامیان آمریکایی برای نخستین بار برای نیرو های افغان آموزش میدهند تا گروه داعش و طالبان را توسط طیاره های بیپیلوت هدف قرار دهند.
در افغانستان با آغاز زمستان، در جنگها کاهش میآید و با آغاز بهار، حملات شورشیان و عملیات نیرو های افغان بیشتر میشوند.