صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیما سمر: تا نقض حقوق بشر ادامه داشته باشد، به صلح و امنیت نمی‌رسیم

سیما سمر: تا نقض حقوق بشر ادامه داشته باشد، به صلح و امنیت نمی‌رسیم

سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر  افغانستان دیروز سه شنبه 14 قوس، در مراسم تجلیل از هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر از افزایش نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرد و گفت که تا نقض حقوق بشر ادامه داشته باشد، به صلح و امنیت نمیرسیم. به باور او، با آن که در زمینه حقوق بشر این کمیسیون دستآورد دارد، اما هنوز هم بهطور چشمگیری حقوق بشر در کشور نقض شده است.
در مراسمی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان جنگ در این کمیسیون برگزار شده بود، برخی مقامهای حکومتی، نمایندگان سازمانهای مدافع حقوق بشری و فعالان جامعه مدنی اشتراک کرده بودند.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مراسم در مورد دستآوردهای این کمیسیون و همچنین وضعیت حقوق بشر در کشور معلومات داد. او افزود که حقوق بشر در زمینههای تعلیم و تربیه، امنیت، زنان، حقوق و عدالت اجتماعی نقض شده است. خانم سمر از دولت خواست تا مسئولیت هایش را در قبال حقوق شهروندان کشور انجام دهد.
افزایش تلفات غیر نظامیان، حضور کودکان در میدانهای جنگ، خشونت علیه زنان و کودکان، افزایش فقر و بیکاری، عدم دسترسی کودکان به خصوص دختران به مکتب، افزایش بیجاشدگان داخلی، بیتوجهی به امنیت رسانهها، میزان دسترسی اندک به عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون از جمله موارد نگران کننده برای کمیسیون حقوق بشر است.
خانم سمر با اشاره به حقوق کودکان گفت که نه تنها از کودکان در حل منازعه استفاده میشوند که کودکان در چوکات پولیس محلی نیز حضور دارند. بهگفته رئیس کمیسیون حقوق بشر، حضور کودکان در میان گروههای مخالف مسلح بیشتر است و این گروه‌‌ها هیچ توجهی به حقوق کودکان نکردهاند. با آن هم خانم سمر میگوید که گروههای جرمی سازمانیافته نیز با استفاده از کودکان مرتکب نقض حقوق بشر شدهاند.
با این حال، مسئولان کمیسیون حقوق بشر میگویند که فقر و بیکاری زمینه ساز نقض حقوق بشر است. به گفته آنان هنوز هم نصف شهروندان کشور از فقر و بیکاری رنج می برند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر همچنین میگوید که بر اساس آمارها، میزان رشد نفوس کشور سالانه به 3 درصد میرسد، در حالی که رشد اقتصادی حدود 0.5 درصد است. به گفته او، هنوز هم مردم آگاهی لازم را از داشتن یک خانواده سالم ندارند و با تولد فرزندان بیشتر باعث فقر در خانه های خود می شوند.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر عدالت را یکی از اساسیترین پایههای زندگی است و از دولت خواست تا در تامین عدالت توجه به خرج دهد؛ اما برای تامین بهتر عدالت اجتماعی، به عدالت انتقالی رسیدگی شود.
همچنین عزیز رفیعی رئیس جامعه مدنی کشور میگوید که بدون تامین عدالت، امکان رسیدن به صلح دشوار است، اما اراده سیاسی به خاطر تامین عدالت انتقالی و اجتماعی «خیلی» ضعیف است.
آقای رفیعی به روزنامه «افغانستانما» گفت: «بدون تامین عدالت به خصوص برخود بسیار تخصصی با عدالت انتقالی، افغانستان به هیچ وجه به عدالت نخواهد رسید و صلح در افغانستان فراگیر نخواهد شد.» به باور او، برای ایجاد فضای اعتماد بین شهروندان کشور و به خاطر تامین حقوق شهروندانی که در 40 سال گذشته در موجودیت خشونتها، جنگهای خانمانسوز و بیعدالتیها، تمامی مزایا و امکانات شهروندیشان را از دست دادند، رسیدگی به عدالت اجتماعی یک امر «خیلی جدی و ضروری» است.
در همین حال، ویس احمدبرمک وزیر امور داخله کشور در این کنفرانس گفت که میزان حضور کودکان در چوکات پولیس محلی کاهش یافته است. او گفت که در وزارت امور داخله تغییراتی خواهد آورد که مردم به پولیس اعتماد کنند. آقای برمک همچنان وعده کرد که ارتباط مستحکم میان پولیس و نهادهای حقوق بشری ایجاد خواهد کرد و از نقض حقوق بشر در چوکات پولیس جلوگیری خواهد کرد.
 همچنین، تادامیشی یاماموتو، نماینده سازمان ملل متحد در این مراسم صحبت کرد. او کُدجزای جدید افغانستان را یک دستآورد مهم خواند و گفت که مشکل افغانستان از لحاظ قانون گذاری تا اندازه ای حل شده است.
سردار داهی