صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایشگاه صنایع دستی زنان تجارت پیشه در کابل آغاز شد

نمایشگاه صنایع دستی زنان تجارت پیشه در کابل آغاز شد

صنایع دستی و تولیدات دهها بانوی متشبث از 5 ولایت هرات، ننگرهار، بلخ، بامیان و پروان با همکاری وزارت انکشاف دهات، در کابل به نمایش گذاشته شد.
نمایشگاه "بازار روستایی" دیروز سهشنبه، 23 عقرب، در محوطه باغ بابر- کابل گشایش یافت و قرار است تا سه روز آینده بر روی بازدیدکنندگان باز باشد. در این نمایشگاه محصولات گوناگون روستایی به نمایش گذاشته شده است.
مجیب الرحمن کریمي سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، هنگام گشایش این نمایشگاه گفت: « راهاندازی این گونه نمایشگاهها برای بازاریابی تولیدات روستایی، بالا بردن کیفیت تولیدات و ایجاد فرصتهای تجارتی میان متشبثان روستایی و شهری، ارزنده و ثمربخش است.»
آقای کریمی افزود: ما میخواهیم با راهاندازی این نمایشگاهها، برای بهبود وضعیت کار و اقتصاد در روستاها کار کنیم که راهاندازی این نمایشگاه هم در ادامهی همان تلاشها است و در بهبود سطح معیشت روستاییان، به ویژه زنان بسیار کمک میکند. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات همچنان گفت که در نهایت، این تلاشها، به تقویت و رشد اقتصاد ملی نیز میانجامد.
سلیمه صادقی، رئیس انجمن ضحاک که از ولایت بامیان در این نمایشگاه شرکت کرده است با اظهار رضایت از کسب و کارش به روزنامهی "افغانستانما" گفت که تولیداتش توانسته کمک فراوانی به اقتصاد خانوادهاش کند. او گفت، در برخی موارد، درآمد من بیشتر از شوهرم است.
خانم صادقی به برگزاری چنین نمایشگاههایی خوشبین است و بر این باور است که نمایشگاه میتواند محصول و تولیداتشان را به شهروندان معرفی و بازار مناسبی را مهیا کند.
او حدود یک سال است که در ولایت بامیان، بوتهای نمدی، دست بافتهها، یخن دوزی و لباسهای هزارگی را تهیه میکند و در بازار به فروش میرساند.
فرشته حسینی که از ولایت بلخ در این نمایشگاه شرکت کرده نیز از برگزاری این نمایشگاه خرسند است. او گفت که تاکنون در پنج یا شش نمایشگاه شرکت کرده و توانسته مشتریان زیادی را جذب کند. خانم حسینی از دولت خواست که برگزاری چنین نمایشگاههایی را بیشتر کند تا بانوان تجارت پیشه، تولیدات و صنایع دستی خود را راحت تر به شهروندان ارایه کنند.
افزایش درآمد زنان و تاثیر آن بر کاهش خشونت علیه آنان
مسئولان وزارت انکشاف دهات بر این باوراند که برگزاری نمایشگاه و فروش تولیدات صنایع دستی زنان میتواند بانوان را از نظر اقتصادی در جایگاه بهتری قرار دهد و از سوی دیگر خشونت علیه آنان را کاهش دهد.
اکبر رستمی، سخنگوی وزارت انکشاف دهات به روزنامهی "افغانستانما" گفت که این وزارت در تلاش است که با توانمند سازی اقتصادی زنان، خشونتها علیه زنان را کاهش دهد. به گفتهی او، وزارت انکشاف دهات علاوه بر برگزاری این نمایشگاه، مقداری قرضه نیز به زنان داده است.
در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ متشبث روستایی سهم گرفتهاند که به گفتهی سرپرست وزارت انکشاف دهات، بیش از 60 درصد آنان را زنان تشکیل میدهند.
وزارت انکشاف دهات همچنین اعلام کرده که در این نمایشگاه ۴۵ متشبث کوچک و متوسط و ۵۵ گروه صنعتي از ولایتهای ذکر شده شرکت کردهاند.
این وزارت میگوید که تحت پوشش برنامهی ملی انکشاف صنایع روستایی از آغاز تاکنون، ۱۲۷ نمایشگاه برگزار شده و زمینهی بازاریابی و فروش فرآوردههای روستایی را در بازارهای داخلی و خارجی فراهم ساخته است. با برنامهی ملی انکشاف صنایع روستایی، تلاش شده تا پیوندهای تجارتی متشبثان روستایی و شهری را تأمین کند و نقش مهمی در رشد اقتصاد روستایی داشته باشد.
به گفتهی مسئولان وزارت انکشاف دهات، در حال حاضر، ۶۹۴ روستا در ۲۴ ولسوالیِ ولایتهای پروان، بامیان، بلخ، هرات و ننگرهار به خاطر رشد اقتصاد روستایی، تقویت تشبثات محلی، افزایش عواید و ایجاد شغل برای روستاییان تحت پوشش برنامهی ملی انکشاف صنایع روستایی است.
علیرضا احمدی