صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: به هیچ‌کس اجازه مداخله درامور قضایی رانمی‌دهم

رئیس جمهور: به هیچ‌کس اجازه مداخله درامور قضایی رانمی‌دهم

افغانستانما: رئیس جمهور غنی در مراسم اختتامیه "پنجمین کنفرانس سراسری سارنوالان افغانستان" گفت که در امور کاری نهادهای عدلی و قضایی مداخله نمیکند و به هیچکس هم اجازه مداخله نمیدهد.
این کنفرانس روز شنبه در کابل آغاز شده بود و دیروز یکشنبه، 21 عقرب، با سخنرانی رئیس جمهور و لوی سارنوال کشور پایان یافت.
رئیس جمهور در سخنرانی خود سارنوالان کشور را "ممثلین عدالت" خطاب کرد و گفت:« فساد آسان است و عدالت دشوار، امیدوارم با تلاش شما، عدالت آسان شود و فساد دشوار.»
او افزود که مردم از بیقانونی به تنگ آمدهاند و با اصلاحاتی که در نهادهای عدلی و قضایی به وجود آمده، آماده هستند که از این نهادها، حمایت کنند.
آقای غنی تامین عدالت را به اندازه قربانی شدن نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، با اهمیت دانست و افزود که:« آنها با خون شان و شما به وسیلۀ قلم تان عدالت را تأمین مینمایید.»
او گفت که هدف اساسی دولت تامین مساوات و عدالت سراسری در افغانستان است و تاکید کرد که هنوز مشکلاتی در زمینه دسترسی به عدالت در کشور وجود دارد و برای تامین عدالت سراسری نیاز به فرصت بیشتر است.
او گفت که حکومت از استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی حمایت میکند و نهادهای امنیتی نیز به تامین امنیت این نهادها و سارنوالان توجه خواهد کرد.
آقای غنی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که فعالیتهای"غیر مسئولانه" افراد مسلح غیرمسئول، پذیرفتنی نیست و افزود که:« تهدید را با تهدید پاسخ خواهیم گفت.»
رئیس جمهور تاکید کرد ما برای تامین ثبات در برابر جنگ تحمیل شده قرار داریم و باید از خود دفاع کنیم. او گفت که سال آینده، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از حالت دفاعی و به حالت تعرضی درخواهند آمد.
آقای غنی گفت که هدف اساسی ما تامین ثبات در کشور است و یکی از معیارهای ثبات این است که مردم فقیر از زیر "سلطهی زور" بیرون شوند و از اجراآت نهادهای حکومت و نهادهای عدلی و قضایی، بویژه در ولسوالیهای دور دست، رضایت داشته باشند. او افزود که پیش از این سرمایهگذاری در ولسوالیها نامتوازن بوده و باید توازن بوجود آید تا مردم مناطق دور دست نیز همانند مردم مراکز شهرها، از امکانات و تسهیلات لازم برخوردار شوند.
فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور در سخنرانی خود اعتراف کرد که در شماری از ولسوالیها هیچ سارنوالی حضور ندارد. اما، او برای این که این حضور به وجود بیاید به داشتن امکانات، تسهیلات و امنیت تاکید کرد.
ویس احمد برمک، سرپرست وزارت داخله گفت که برای تامین امنیت و هماهنگی برای حضور سارنوالان در سراسر ولسوالیهای کشور آماده هر نوع همکاری هستند.