صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقاد نی از دخالت نهادهای امنیتی در تهیه مقرره شبکه‌های اجتماعی

انتقاد نی از دخالت نهادهای امنیتی در تهیه مقرره شبکه‌های اجتماعی

نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید که ارگان های امنیتی تلاش دارند تا ماده های جدیدی را به مسوده مقرره شبکه های اجتماعی اضافه کنند که به معنای محدود کردن استفاده از شبکه های اجتماعی است. این نهاد از حکومت می خواهد تا دست نهادهای امنیتی را در تصویب مقرره شبکههای اجتماعی کوتاه کند.  مجیب خلوتگر رییس عمومی نی در یک نشست خبری روز پنجشبه، 30 سنبله،  به خبرنگاران گفت که اگر وزارت اطلاعات و فرهنگ توانایی ندارد تا «دست نهادهای امنیتی را در راستای تصویب این مقرره کوتاه» کند، این مساله را به صورت رسمی با مردم و نهادهای حمایت کننده رسانه ای در میان بگذارد.  فیسبوک و تیوتر، دو شبکه پرقدرت اجتماعی اند که در افغانستان بیشترین مورد استفاده را دارد. بیشترین اطلاعات از سوی شهروندان از این طریق تبادله می شود. دفتر نی که مسوده مقرره شبکه های اجتماعی را قبلا ترتیب داده بود، آن را به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده است.
اما این نهاد می گوید که به آنان اطلاع داده شده است که نهادهای امنیتی در تصویب این مقرره تلاش دارند تا ماده هایی را اضافه کنند که به معنای محدود کردن فعالیت شهروندان در شبکه های اجتماعی خواهد بود. به گفته مجیب خلوتگر، این محدودیت بیشتر محدویت محتوایی خواهد بود  و در صورتی که روند قانون گزاری این مسوده زیر تاثیر نهادهای امنیتی قرار بگیرد، حقوق اساسی شهروندان ضایع خواهد شد.  او افزود که اکثر اطلاعات مورد نیاز مردم از طریق شبکه های اجتماعی ردوبدل می شود و وضع کردن محدودیت بر شبکه های اجتماعی از سوی نهادهای امنیتی در این مقرره که هنوز مراحل قانونی اش را طی نکرده است، ماده 34 قانون اساسی را نقض خواهد کرد.
دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از حکومت افغانستان همچنان می خواهد تا اطمینان خاطر برای نهادهای حمایت کننده رسانه ها و جامعه رسانه ای در افغانستان را فراهم کند که «هیچ برخورد امنیتی با این مساله مهم» نمی شود.
همچنین در این نشست، رییس نی، از روند دیجیتال شدن تلویزیون ها استقبال می کند، اما از انحصارسازی این روند، ابراز نگرانی می کند. هرچند به گفته آقای خلوتگر، وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست اترا در وزارت مخابرات، روی مقرره ای کار می کنند که زمینه رقابت به دیگر شرکت ها نیز مساعد شود، اما او می گوید که انحصار کردن روند دیجیتال سازی تلویزیون ها زمنیه محدود کردن نشرات رسانه های تصویری خواهد شد. چون به باور او، حکومت و شرکت انحصاری در تبانی هم، این محدودیت را به زعم خود شان به رسانه ها وضع خواهد کرد.