صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی مقامات سرپل از گسترش فعالیت‌ طالبان ازبکستانی در این ولایت

نگرانی مقامات سرپل از گسترش فعالیت‌ طالبان ازبکستانی در این ولایت

مقامها و اعضای شورای ولایتی سرپل در مورد افزایش فعالیت گروه موسوم به تحریک طالبان ازبکستانی در این ولایت ابراز نگرانی میکنند.
مقامات در سرپل میگویند که رهبری گروه تحریک طالبان ازبکستانی را در سرپل پسر طاهر یولداش بنام ظاهر نمگانی بر عهده دارد و در مناطق مرزی میان جوزجان، سرپل و بادغیس نوجوانان را به صفوف این گروه جذب میکند.
حسین مجاهد زاده یکی تن از اعضای شورای ولایتی سرپل دیروز گفت که این گروه در سرپل مراکز تعلیمی نظامی برای خود ساخته و جنگجویان زیادی را تحت آموزشهای تروریستی قرار دادهاست.
آقای مجاهد زاده در رابطه به فعالیت گروه تحریک طالبان ازبکستانی گفت: « این گروه مراکز تربیوی ساخته است، پسران را از ۱۲ سال به بعد در صفوف خود جلب و جذب میکند و افکار آنان را به سوی افراطیت، ترور و دهشت سوق میدهد. فعالیت این گروه در سرپل خیلی گسترده است.»
ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل نیز حضور گسترده تروریستان وابسته به گروه تحریک طالبان ازبکستانی در این ولایت را تأیید میکند.
آقای امانی میگوید، این گروه از امکانات مالی و نظامی زیاد برخوردار بوده و در حال سربازگیری و تربیه تروریستان در سرپل است.
سخنگوی والی سرپل میگوید که اکثر مراکز تربیوی این گروه در ولسوالی کوهستانات سرپل قرار دارند.
کوهستانات ولسوالی است که از مدت دو سال به این سو در دست طالبان مسلح قرار دارد و برای بازپسگیری آن تلاشهای نظامی همواره ناکام بودهاند.
ذبیح الله امانی در مورد مراکز نظامی گروه ظاهر نمگانی چنین میگوید: « فعالیت این گروه خیلی چشمگیر است و در ولسوالی کوهستانات سرپل و در مرز ولسوالی صیاد و مرکز سرپل فعال است، مراکز تربیه و آموزشهای نظامی دارند.»
به باور کارشناسان، عدم توجه نهادهای امنيتي و حضور افراد مسلح غير مسئول که بنابر تحولات سياسي از سوي حلقات مشخص در اين ولايت مسلح ساخته شدهاند و در قاچاق مواد مخدر و ايجاد آشوب دست دارند، نيز به گسترش فعاليت تحريک طالبان ازبکستاني در سرپل افزودهاست.
به باور ذبيح الله احساس آگاه امور سياسي هم خواني منافع اين شبکه تروريستي با زورمندان و تفنگداران محلي باعث شدهاست تا دولت در دو سال گذشته نتواند به ولسوالي کوهستانات دست يابد و مراکز نظامي اين گروه را محو کند. آقاي احساس گفت: « در کنار قوتهاي دولتي، حضور ديگر افراد مسلح غير مسئول که تحت نامهاي متفاوت در اين ساحات فعاليت ميکنند منافع اين افراد با اين گروه را با هم گره زده و يا هم شباهتهاي بينشان وجود دارد که مسئله قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و ديگر موارد ميباشد.»
اين در حالي است که باشندگان سرپل نيز از حضور متداوم اين گروه در ولسواليهاي سوزمه قلعه، صياد، کوهستانات و ساحات مرزي با جوزجان نگران بوده و خواهان راه اندازي عمليات وسيع نظامي عليه اين شبکه تروريستي خارجي ميباشند. ( راديو آزادي)