صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ششمين کنفرانس بين المللي جيولوجيکي هندوکش برگزار شد

ششمين کنفرانس بين المللي جيولوجيکي هندوکش برگزار شد

در ششمین کنفرانس دو روزۀ بین المللی جیولوجیکی هندوکش؛ بر رُشد، توسعه، استخراج معادن و چاپ ١١٥ مقالۀ علمی، تحقیقی و جيولوجيکى اين کنفرانس ها تاکید شد. در نشست دیروز، حدود يکصد تن به شمول محققين، استادان، محصلين و مقام هاى برخى اداره هاى ذيربط افغانستان شرکت نموده و ضمن ارائه مقاله ها، روى مسايل معادن بحث کردند.
پوهنوال محمد سعید رییس دانشگاه پولیتخنیک کابل، دیروز در مراسم افتتاحیۀ این کنفرانس در کابل، گفت که از ده سال به اینسو ١١٥ مقاله علمی و تحقیقی در بخش های مختلف جیولوجیکی از قبیل ذخایر منرالی افغانستان، جیوتکتونیک و هیدرولوجی محیط زیست، از سوی محققین ارایه شده است.
جیوتکتونیک؛ علمی است که پیرامون ساختمان، حرکات، تغيیر شکل و تکامل قشر زمین بحث می کند و هیدرولوجی علمی است که در مورد پیدایش خصوصیات و نحوۀ توزیع آب در طبیعت بحث می کند.
محمد سعيد با بیان اینکه در حال حاضر، مقالات یادشده به صورت پراکنده در نزد افراد می باشند و باید گردآوری شوند، از وزارت تحصیلات عالی خواست که در قسمت چاپ آن به حیث یک مجموعۀ با ارزش، همکاری کند تا مورد استفاده قرار گیرد.
عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، تدویر همچو کنفرانس ها را موثر دانسته گفت که وزارت تحصیلات عالی آماده است تا تمامی مقالات علمی و تحقیقی را چاپ و در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد.
وی خاطر نشان کرد که دانشگاه پولیتخنیک، توانایی تبدیل شدن به یک نهاد اکادمیک تحقیقی را دارد و سال آینده، پلان های مشخصی در این راستا وجود دارد.
کنفرانس بین المللی جیولوجیکی هندوکش، در (اکتوبر ٢٠٠٧) به ابتکار داکتر شاه ولی فریاد رییس انستیتیوت پترولوجی و جیولوجی ساختمانی دانشگاه چارلز کشور چک، به همکاری اساتید دانشگاه پولیتخنیک کابل، دانشگاه کابل و ریاست جیولوجی و معدن وزارت معادن و پترولیم افغانستان و حمایت مالی موسسه انکشافی آلمان (GIZ) اساس گذاری شده است. (پژواک)