صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمايندگان: حکومت تمام نامزد وزيران را معرفي کند

مجلس نمايندگان: حکومت تمام نامزد وزيران را معرفي کند

اعضای مجلس نمایندگان از حکومت می خواهند تا به روند سرپرستی در وزارت خانه ها خاتمه داده و افراد جدید برای وزارت های باقی مانده را به این مجلس معرفی کند. آنان تاکید داشتند تا زمانی که تمام نامزد وزرا به این مجلس معرفی نشوند به هشت نامزد وزیر معرفی شده رای نخواهند داد.
اعضای مجلس نمایندگان پس از سپری کردن تعطیلات یک و نیم ماهه در نخستین نشست عمومی ادامه روند سرپرستی در وزارت خانه ها را غیرقانونی خوانده و بر معرفی همه نامزد وزیران به مجلس تاکید کردند. هرچند رئیس مجلس نمایندگان در نشست عمومی گفت که در مورد معرفی تمام نامزد وزرا به صورت دسته جمعی و آن را شامل آجندا ساختن مصوبه از سوی مجلس وجود ندارد، اما برخی وکلا تاکید کردند که باید تمام نامزد وزرا به این مجلس معرفی گردند.
عبیدالله بارکزی و نادر شاه بحر دو تن از وکلا گفتند: «این سه سرپرست وزیران که وزرای خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ اند حکومت باید آن ها را نیز به زودی معرفی کند تا مجلس نمایندگان در مورد تصمیم خود را بگیرد.»
«حکومت وحدت ملی برای یکبارهم که شده در زنده گی خود کابینه خود را از حالت سرپرستی بکشد و وزا را به صورت تکمیل معرفی کند.»
اما برخی دیگر از وکلا تاکید می کردند که برای هشت نامزد وزیر معرفی شده به مجلس نمایندگان صندوق گذاشته شود.
حکومت افغانستان در جریان ماه های اخیر هشت تن را به حیث نامزد وزرای داخله، دفاع، ترانسپورت، اقتصاد، سرحدات و قبایل، تحصیلات عالی، مخابرات و فواید عامه معرفی کرده که شماری از آن ها در وزارت های شان آغاز به کار کرده اند.
تعدادی از وکلا نیز بر این کار حکومت انتقاد کرده و تاکید کردند که انجام وظایف از سوی نامزد وزرای که رای اعتماد نگرفته اند باعث مشکل در کارها گردیده است.
نظیفه ذکی یکی ازین وکلا در مورد گفت: «در وزارت های که اکثرا سرپرست است شما بروید ببیند وقتی به وزارت میروی می گویند تا وزیر صاحب رای نگیرد هیچ کاری صورت نمی گیرد.»
از سوی هم ادامه کار وزرای که سال گذشته از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شده بودند نیز از سوی برخی وکلا به انتقاد گرفته شد.
این در حالیست که به تاریخ ۱۴ سنبله سال روان هیئت اداری این مجلس تاکید کرده بود که حکومت باید پیش از آغاز کار این مجلس، تمام نامزد وزیران را به آنان معرفی کند.
محمد نذیر احمدزی معاون دوم مجلس نمایندگان گفته بود، تا زمانی که تمام نامزد وزیران وزارت های که از سوی سرپرستان اداره می شوند، به آنان معرفی نشوند، آنان برای نامزد وزرای که معرفی شده اند، صندوق رأی نخواهند گذاشت.
مجلس نمایندگان سال گذشته حدود شانزده وزیر را به دلیل مصرف کردن کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی، استیضاح کرد که از این میان هفت وزیر، سلب اعتماد شدند.
خواستیم نظر ریاست جمهوری را در مورد معرفی نامزد وزرای باقی مانده به مجلس نمایندگان بیگیریم اما درین مورد از سوی آنان وضاحت کامل دریافت نکردیم.
درین حال کارشناسان دلیل تاخیر در معرفی سه وزیر باقی مانده را نرسیدن به یک تفاهم میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه دانسته و می گویند معرفی سه نامزد وزیر باقی مانده کار جنجالی بوده و زمانگیر خواهد شد.
حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان می گوید مجلس نمایندگان باید با درک شرایط موجود به نامزد وزرای معرفی شده صندوق گذاشته و به یک بخشی از مشکلات پایان دهد.
وی افزود: «مجلس نمایندگان باید مشکلات فعلی را در نظر بگیرد و برای اشخاص معرفی شده یا رای رد و یا اعتماد بدهند که حد اقل مشکلات در همین چند وزارت رفع گردند.»
این در حالیست که عبدالروف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان پس از جر و بحث وکلا گفت که در مورد معرفی تمام وزرا و یا رای دادن به هشت وزیر معرفی شده روز چهارشنبه تصمیم می گیرند.
از سوی هم وکلا تاکید می کنند که ادامه سرپرستی در وزارت خانه ها سبب کندی کارها و عرضه خدمات برای مردم شده و حتی بالای مصرف بودجه انکشافی نیز تاثیر منفی گذاشته است. (رادیوآزادی)