صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستين موسسة تحصيلات عالى دولتى در نيمروز به فعاليت آغازکرد

نخستين موسسة تحصيلات عالى دولتى در نيمروز به فعاليت آغازکرد

موصوف افزود: «اين موسسه در آينده به پوهنتون ارتقا خواهد نمود که به کمک و همکاری مردم و حکومت محلی، اين موضوع تحقق خواهد يافت.»
والی نيمروز، با بيان اينکه کار اعمار ساختمان پوهنتون اين ولايت به زودى آغاز مى گردد اضافه کرد: «از اساتيد خواهش ما اين است تا در کنار ساير دروس، محصلين را به وحدت و همدلی تشويق نموده و نيز با ناهنجاری های اجتماعی مبارزه نمايند.»
درولايت نيمروز ١٥٧مکتب ليسه، متوسطه وابتدائيه، يک انستيتيوت، يک دارالمعلمين و يک پوهنتون خصوصى وجود دارد و سالانه بيش از يکهزار تن از صنوف دوازدهم فارغ مى شوند، که کمتر از چهارصد تن آنها ميتوانند به پوهنتونهاى ولايات ديگر راه يابند و متباقى، به دليل نبود پوهنتون دولتى از ادامه تحصيل باز ميمانند.
خالد يکى ازاين جوانان در ولايت نيمروز است که پس از فراغت از مکتب، نتوانسته به تحصيلات عالى ادامه بدهد .
وى گفت: «صدها جوان دراين ولايت پس از فراغت ازصنف دوازدهم، به دليل اقتصادضعيف نتوانسته اند به تحصيلات عالى ادامه بدهند و ازاينکه در ادارات دولتى و غيردولتى، به دوازده پاس ها فرصت کمتر کارى ميسر ميگردد، خيلى رنج ميبرند.» موصوف افزود که در ولايت نيمروز پوهنتون دولتى نيست، به همين دليل وى نتوانست با اقتصاد ضعيف که دارد به ولايات ديگر جهت ادامه تحصيلاتش برود.
غلام دستگير آزاد يکتن از بزرگان ولايت نيمروز، آغاز دروس موسسه تحصيلات عالی نيمروز را تبريک گفته، از حکومت خواست تا به پوهنتون هاى افغانستان بخصوص ولايت نيمروز توجه بيشتر نمايد. پوهنيار محمد قاسم عادل رييس موسسه تحصيلات عالی نيمروز نيز طی سخنانی وعده سپرد تا با سعی و تلاش فراوان، بهترين فضا را به محصلين جهت آموزش بهتر فراهم نمايد.
موصوف افزودکه در اين موسسه تحصيلات عالى، در پوهنځی تعليم و تربيه در رشته های رياضی، فيزيک کيميا و بيولوژى دانش آموزان آموزش داده مى شوند.
تحصيلات عالی ولايت نيمروز، اکنون در ساختمان دارالمعلمين عالی اين ولايت به فعاليت آغاز کرده است و براساس معلومات مسوولان، درسال روان  در چهار ديپارتمنت، دست کم ٢٠٠ دانش آموز را براى يک دوره چهارساله جذب نموده است. (پژواک)