صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقامات: باشندگان ولسوالي درزاب در جنگ ميان داعش و طالبان گير ماندهاند

مقامات: باشندگان ولسوالي درزاب در جنگ ميان داعش و طالبان گير ماندهاند

 مقامات جوزجان ميگويند، در اثر جنگهاي شديد بين گروههاي داعش و طالبان، راه ولسوالي درزاب اين ولايت مسدود شدهاست.
به گفته مقامات اين ولايت، چهار روز ميشود باشندگان ولسوالي درزاب جوزجان از چهار طرف در محاصره جنگجويان داعش و طالبان قرار گرفته و راه رفت و آمد آنان به شهر شبرغان نيز به کلي مسدود شدهاست.
حفيظ الله ندرت عضو شوراي ولايتي جوزجان گفت که باشندگان درزاب حتي مريضان عاجل شان را هم از چهار روز به اين طرف نتوانسته اند به شفاخانه شبرغان انتقال دهند.
بگفته اين عضو شوراي ولايتي جوزجان، از چهار روز بدينسو جنگجويان داعش و طالبان بين خود درگير شده و ميخواهند براي انتقام و فشار بالاي يکديگر افراد ملکي را در مسير راه گروگان گيرند.
وي گفت: «بين داعش و طالبان اختلافات جدي وجود دارد. بعضي اوقات که متحد ميشوند و در مقابل نيروهاي دولتي ميجنگند به اين معني نيست که طالب و داعش با هم برادر باشند. همه وقت به کمين يکديگر اند. از اين بابت مردم ملکي آسيب ميبينند.»
شماري از باشندگان ولسوالي درزاب که در شهر شبرغان بسر ميبرند و از خانه هاي شان دور اند در صحبت با راديو آزادي ادعا کردند که تنها مخالفين دولت نيستند که مردم را اذيت و آزار ميکنند، بلکه پوليس‌‎ محلي نيز به بهانه هاي مختلف از مردم پول ميگيرند.
باز محمد داور سرپرست ولسوالي درزاب که چند ماه ميشود در شهر شبرغان بسر ميبرد، گفت که نيروهاي موجود دولتي در محدودة ساختمان هاي قومانداني امنيه و ولسوالي محاصره ماندهاند.
داور گفت، ادارات دولتي به شمول مکاتب در ولسوالي درزاب در حال حاضر غير فعال اند.
وي افزود: «وضعيت درزاب بسيار وخيم و نگران کنندهاست، چند نفر که به شمول سرپرست قومانداني امنيه و 35 تن از نيروهاي اردوي ملي، خيزش مردمي و پوليس محلي موجود اند که آنها از تعمير ولسوالي و قومانداني امنيه بيرون برآمده نميتوانند. تمام اطراف مرکز ولسوالي درزاب به دست داعش و طالبان است.»
بگفته سرپرست ولسوالي درزاب، خدمات صحي در اين ولسوالي وجود ندارد و قيمت مواد خوراکه نيز دو چند افزايش يافتهاست. وي وضعيت در اين ولسوالي را فاجعه بار خواند.
در همين حال لطف الله عزيزي والي جوزجان روز جمعه گذشته در برنامه ولايت به ولايت راديو آزادي با تائيد اين همه نا امنيها در ولسواليهاي درزاب، قوش تپه و ولسواليهاي نا آرام پنجگانه آقچه از حکومت مرکزي خواست تا با راه اندازي يک عمليات وسيع و گسترده جلو فعاليت جنگجويان داعش و طالبان را در اين ولايت بگيرد. (راديو آزادي)