صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جاده هرات به شمال را شرکتهاي هندي و چيني ميسازند

جاده هرات به شمال را شرکتهاي هندي و چيني ميسازند

رياست جمهوري اعلام کرده که ساخت جاده حلقوي قيصار- لامان در شمالغرب کشور را به دو شرکت هندي و چيني واگذار کرده که ساخت آن دو و نيم سال زمان ميبرد. براساس خبرنامه ارگ رياست جمهوري، کميسيون تدارکات ملي ساخت اين جاده را که بيش از 88 ميليون دالر آمريکايي هزينه برميدارد، به اين دو شرکت داده است. ساخت جاده قيصار-لامان که بخشي از جاده حلقوي افغانستان است، مجموعاً 82 کيلومتر طول دارد و به گفته رياست جمهوري يکي از مهمترين جادهها براي اتصال کشورهاي منطقه به افغانستان به حساب ميآيد. هزينه ساخت اين جاده توسط بانک توسعه آسيايي پرداخت خواهد شد.
يکي از طرحهاي بزرگ توسعهاي حکومت ساخت جاده حلقوي کشور است که از کابل آغاز و با طي ولايتهاي شمالي، غربي و جنوبي دوباره به کابل ختم ميشود.
دولت در 16 سال گذشته موفق شده که بيشترين قسمت جاده حلقوي را بسازد، اگرچه به دليل ادامه درگيري بخشهايي از آن نابود شده است، بخصوص جاده کابل- قندهار؛ ولي در اين مدت دولت قادر به ساخت جاده قيصار- بالامرغاب- لامان به طول 233 کيلومتر نشده است. اين مسير با عبور از ولايتهاي فارياب در شمال و بادغيس در شمال غرب، ولايتهاي شمالي  را به ولايت هرات در غرب کشور وصل ميکند.
براساس اعلاميه وزارت فوايد عامه ساخت اين بخش از جاده حلقوي قرار بود در سال 2012 ميلادي توسط دو شرکت خارجي آغاز و تا سال 2016 تکميل شود اما شرکتهاي جادهسازي نبود امنيت را دليل سرباز زدن از اين کار عنوان کردند.
اين روند باعث شد که آقاي غني در ميزان سال 1393 به وزارت فوايد عامه دستور دهد تا ساخت بخش باقيمانده جاده حلقوي افغانستان را تا 9 ماه تکميل کند. اين رويا تحقق نيافت و بتازگي قرارداد ساخت دو قسمت آن به امضا رسيده است. (بي بي سي)