صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قرارداد بخش دوم سرک نيلي – شهرستان ولايت دايکندي امضا شد

قرارداد بخش دوم سرک نيلي – شهرستان ولايت دايکندي امضا شد

قرارداد دو پروژه انکشافی به ارزش مجموعی ۴۲۶ میلیون افغانی بین وزارت فواید عامه و شرکتهای خصوصی به امضا رسید که یکی از آنها قرارداد بخش دوم سرک نیلی – شهرستان ولایت دایکندی بود.
یما یاری سرپرست این وزارت دیروز دوشنبه، ۳۰ اسد، در محفل قرار داد این پروژه ها گفت:» یکی از این پروژه ها 12 کیلومتر سرک که بخش دوم سرک نیلی – شهررستان ولایت دایکندی است بطور پخته و اساسی به عرض 8  متر اعمار میگردد. وی افزود» هزینه این پروژه مبلغ 394 میلیون افغانی میباشد که از سوی بانک جهانی و کشور جاپان پرداخت میشود».
آقای یاری سرک نیلی و شهرستان را در راستای تسهیلات راههای مواصلاتی دایکندی مهم خوانده گفت» این سرک مرکز ولایت دایکندی را با ولسوالیهای شهرستان، میرامور، و ولایت بامیان وصل می سازد وکار آن به مدت 17 ماه تکمیل می گردد.
شیما رستمیان یک عضو شورای ولایتی ولایت دایکندی  پروژه 12کلیومتر سرک میان نیلی و شهرستان را مهم و حیاتی خوانده گفت:» هجم حوادث ترافیکی و تلفات انسانی به اثر نبود راههای ترانسپورتی و خرابی سرک ها در این ولایت بسیار بالا است».
وی افزود تاکنون در سراسر این ولایت فقط 10 کیلومتر سرک از بازار نیلی به سمت پل لزیر وجود دارد که تازه سال گذشته به بهره برداری سپرده شده است.
خانم رستمیان گفت» این درحالی است باشندگان ولایت دایکندی از مرکز این ولایت تا کابل 450 کیلومتر فاصله را به اثر خرابی راه یک شب در راه میمانند و در 25 ساعت طی میکنند، درهمین حال باشندگان قندهار همین فاصله را از قندهار تاکابل در 6 ساعت طی میکنند».
پروژه دوم که به قرارداد سپرده شد ساختمان پل آهن کانکریتی در مسیر سرک ارغنداب الی ولسوالی شاه ولیکوت بالای دریای ارغنداب ولایت قندهار می باشد.
سرپرست وزارت فواید عامه گفت:» این پول به طول 110 متر و عرض 9.7 متر با هزینه حدود 30 میلیون افغانی که از سوی بانک جهانی و کشور جاپان پرداخت میگردد ساخته می شود». وی افزود کار این پروژه در مدت 15 ماه تکمیل میگردد و به بهره برداری سپرده می شود.
تکمیل شدن این پروژه ها سهولتهای فروان ترانسپورتی را برای مردم ولسوالی شاه ولیکوت فراهم میکند که پی آمد خوبی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی برای مردم ولسوالی شاه ولیکوت خواهد داشت.