صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون حقوق بشر: در مورد بی‌توجهی نهادهای امنیتی به هشدار از سقوط میرزاولنگ تحقیق شود

کمیسیون حقوق بشر: در مورد بی‌توجهی نهادهای امنیتی به هشدار از سقوط میرزاولنگ تحقیق شود

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دومین اعلامیه خود در رابطه به کشتار غیرنظامیان در منطقه میرزاولنگ سرپل از دولت خواسته که در مورد ادعای بیتوجهی نهادهای امنیتی در مرکز کشور به هشدار مقامات محلی سرپل از سقوط این منطقه به دست مخالفان دولت، تحقیق همهجانبه کند.
این کمیسیون دیروز جمعه۲۰ اسد، با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی گفت که آنچه در میرزاولنگ اتفاق افتاده است مصداق« جنایتعلیه بشریت» است و باید مورد بررسی دقیق صورت گیرد.
صبح روز شنبه هفته گذشته منطقه میرزاولنگ در ولسوالی صیاد ولایت سرپل به دست طالبان سقوط کرد. مقامات محلی ولایت سرپل دلیل سقوط این منطقه استراتژیک را نرسیدن نیروهای کمکی گفتند. سخنگوی والی سرپل به روزنامه« افغانستانما» گفت که آنها« از حساب بیرون» از مرکز کشور تقاضای کمک کردند اما نیروهای کمکی برای جلوگیری از سقوط میرزاولنگ فرستاده نشد.
سقوط این منطقه و کشتار غیرنظامیان با انتقادات شدیدی از سوی شهروندان، جامعه مدنی و فعالین حقوق بشری مواجه شد. شهروندان میپرسیدند که دلیل تعلل نهادهای امنیتی در نفرستادن نیروهای کمکی به میرزاولنگ چه بوده است؟
اکنون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت خواسته در مورد ادعای بیتوجهی به هشدارها از سقوط این منطقه و تعلل در فرستادن نیروهای کمکی، تحقیق کند و نتایج آن را با مردم در میان بگذارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین در اعلامیه خود افزوده که این حمله بصورت گسترده و سازمان یافته علیه غیرنظامیان صورت گرفته و منجر به کشتار، آواره شدن، اسارت، تخریب و تاراج اموال و ملکیتهای شخصی آنها شده است.
در اعلامیه آمده است که یافتههای ابتدایی هیئت کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان میدهد که در منطقه میرزاولنگ گروه طالبان در تبانی با گروه داعش دست به کشتار غیرنظامیان زده است و حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر را کشته است. در بین کشته شدهها ۵ زن و ۳ کودک نیز هستند.
این کمیسیون گفته تاکنون توانسته مشخصات کامل ۴۳ نفر از قربانیان این حمله را ثبت کند که همه غیرنظامی هستند. حقوق بشر افزوده که همچنین در این حمله ۸ غیرنظامی زخمی و ۴۷۱ خانواده آواره شدهاند.
در اعلامیه کمیسیون حقوق بشر آمده که بعد از حادثه روز اول، ۱۵۰ خانواده در قریه میرزاولنگ باقی ماندند که ۲۳۵ نفر از آنها شام روز دوشنبه هفته گذشته به مرکز شهر سرپل انتقال داده شدند. کمیسیون حقوق بشر در مورد سایر کسانیکه در قریه باقیماندند چیزی نگفته است.
کمیسیون حقوق بشر گفته یافتههای هیئت کمیسیون و گفتههای شاهدان عینی به شدت تکان دهنده و وحشتناک است. این کمیسیون در اعلامیه خود روایت یکی از شاهدان عینی که زن ۳۹ ساله است را به عنوان نمونه آورده است. او گفته:« روز شنبه بعد ازنماز صبح فیر مرمی شروع شد و طالبان وارد قریه ما شدند، هرکس سر راه شان شد، به قتل رساندند.  داعشیها به روی شان ماسک کشیده بودند. مردهای خانواده ما را اول دست بند زدند بعد بالایش فیر کردند. جمعاً از فامیل ما ۹ نفر را در یک جر انداخته و تیرباران کردند. سه جسد را برای ما دادند که دفن کردیم، به تعداد ۶جسد از جوانان را ندادند و در گور دسته جمعی انداختند.»
کمیسیون حقوق بشر گفته از تصمیم لوی سارنوالی بخاطر تحقیق در مورد این حادثه به عنوان یک جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، استقبال میکند و از دولت خواسته که با شناسایی عاملان این رویداد آنها را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد.
بعد از گذشت حدود یک هفته از سقوط منطقه میرزاولنگ به دست گروه طالبان، نیروهای امنیتی دیروز جمعه، عملیات بازپسگیری این منطقه را آغاز کردند. گفته میشود اکنون همه ساکنان این منطقه را ترک کرده و به مرکز شهر سرپل و قریههای همجوار رفتهاند.