صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: بخاطر عدم تامین امنیت شهروندان معذرت می‌خواهیم

معاون رئیس جمهور:  بخاطر عدم تامین امنیت شهروندان معذرت می‌خواهیم

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که مخالفان مسلح تاکتیک جنگی خود را تغییر دادهاند و به کشتار غیرنظامیان و افراد ملکی میپردازند و از اینکه حکومت نتوانسته امنیت شهروندان و افراد ملکی را تامین کند، معذرت میخواهد. آقای دانش دیروز چهارشنبه ۱۸ اسد که در مراسم معرفی یما یاری به عنوان سرپرست وزارت فواید عامه صحبتمیکرد، با اشاره به افزایش ناامنی و کشتار افراد ملکی در منطقه میرزاولنگ گفت که مخالفان مسلح دولت در پی ایجاد فضای رعب و وحشت و فاصله میان مردم و دولت هستند.
معاون رئیس جمهور گفت آنچه را که طالبان و داعش در منطقه میرزاولنگ مرتکب شدند، یک جنایت ضدبشری است. او گفت آنها در میدان نبرد شکست خوردهاند و اکنون با این تاکتیک« بزدلانه» به قتلعام مردم میپردازند.
گروه طالبان روز شنبه هفته جاری منطقه میرزاولنگ در ولسوالی صیاد ولایت سرپل را سقوط دادند. بر اساس گفتههای مقامات محلی ولایت سرپل آنها در این منطقه بیشتر از ۵۲ غیرنظامی را به گونهی فجیع به قتل رساندهاند. زنان و کودکان نیز شامل قربانیان این حادثه هستند. همچنین این گروه حدود ۱۵۰ خانواده را به اسارت گرفته بودند که شام روز دوشنبه ۲۳۵ نفر از آنها با میانجیگری ریشسفیدان محلههای همجوار آزاد شدند و به شهر سرپل انتقال داده شدند. از سرنوشت سایر کسانی که به اسارت گرفته شده بودند هنوز اطلاعاتی در دسترس نیست.
آقای دانش گفت که او از طرف حکومت میپذیرد که در عرصهی امنیتی چالشها و مشکلات زیادی وجود دارد و افزود که: «از این که گاهی ده ها زن و مرد متدین و شریف ما قربانی تروریست ها می شوند و ما نمی توانیم امنیت شهروندان عزیز خود را تأمین کنیم، واقعا از مردم شریف خود معذرت و پوزش می خواهیم.»
اما او تاکید کرد که مردم نیز باید ناگزیریهای دولت را درک کنند. به گفته او دولت و مردم افغانستان در مقابل یک جنگ تحمیلی تمام عیار قرار دارند و نباید روحیه خود را ببازند.  معاون رئیس جمهور افزود که مردم و بویژه حلقات سیاسی و مدنی و جوانان نباید ناخودآگاه در دام دشمن بیفتند و به تحریک احساسات قومی و مذهبی بپردازند. او گفت بجای تبلیغات منفی علیه حکومت و نیروهای دفاعی که دشمنان مردم را شاد میسازد، باید با دولت همکاری صورت گیرد و به افشای جنایتهای ضد بشری طالبان و گروههای تروریستی پرداخته شود.
آقای دانش گفت که با وجود تمام چالشها نیروهای امنیتی در مقابل دشمنان مردم افغانستان کوتاه نخواهد آمد. او گفت جنگ و مقاومت ما یک «دفاع مشروع» است و ما در این جنگ پیروز خواهیم شد. حملات تروریستی اخیر در کابل، هرات و همچنین کشتار فجیع مردم در منطقه میرزاولنگ سرپل، با انتقادات شدید مردم مواجه شده است. شهروندان کشور حکومت را به ناتوانی و کمتوجهی در تامین امنیت مردم متهم میکنند.
مقامات حکومت میگویند که دلیل افزایش تلفات افراد ملکی در این اواخر، شکست مخالفان در جنگ رودر رو و تغییر استراتژی جنگی آنها است. رئیس جمهور غنی روز دوشنبه گفت که فساد در نهادهای امنیتی و تغییر شیوه جنگ مخالفان از عمدهترین دلایل افزایش ناامنی است. او به مردم وعده داد که نیروهای امنیتی انتقام خون مردم میرزاولنگ را خواهد گرفت.