صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی مردم هرات از فعالیت کوره‌های خشت پزی در مناطق مسکونی شهر

نگرانی  مردم هرات از فعالیت کوره‌های خشت پزی در مناطق مسکونی شهر

کوره های خشت پزی در مناطق مسکونی سر و صداهای زیاد مردم در شهر هرات را بلند کرده است. آنان می گویند موجودیت کوره ها مشکلات مختلف صحی را در میان باشند گان محل به وجود آورده است. برخی از شهروندان هرات مسئولین ریاست حفاظت از محیط زیست را در جلوگیری از فعالیت های کوره های دودزا به سهل انگاری متهم می کنند. شماری از باشنده های هرات می گویند موجودیت این کوره ها ازهمه بیشتر به اطفال آسیب می رسانند. به گفته آنان این کوره در میان خانه های مسکونی و مکاتب قرار دارند و مشکلات مختلف نتفسی ر ا به مردم به وجود آورده اند.
یکتن از آنان میگوید:  «جان ما و کودکان ما در خطر است و دود این کوره ها سرطان زاست، وقتی دودهای این کوره ها بالا می شود حتا پنج دقیقه نمی شود در هوا آزاد تنفس کشید.» محمد داوود یک باشنده هرات گفت: «این کوره های دود زا که در اطراف قریه ما اند سال هاست که از دود آن ها رنج می بریم، از دولت می خواهیم این ها را از بین ببرد تا دیگر از دود این کوره ها رنج نبریم.» سال هاست که مردم از وجود کوره های خشت پزی در مناطق مسکونی شکایت دارند. معترضان تاکید دارند که وجود کوره های خشت پزی نه تنها مشکلات مختلف صحی را به مردم انتقال داده بلکه دود ناشی از آن تاثیرات منفی را روی باغ ها و زمین های زراعتی شان به جا گذاشته است. حامد الهام مدیر ارتباطات ریاست حافظت محیط زیست هرات می گوید قرار است کوره های دودزای خشت پزی در هرات تخریب شوند و جای بدیلی در اختیار کوره داران قرار داده شود.
او افزود: « تخریب این کوره ها شروع می شود، واقعن خطرناک اند. مناطقی که قابل کشت است نباید در آن کوره ایجاد شود و این کوره ها باید در مناطقی باشند که زمین ها قابل کشت و برداشت محصولات زراعتی نباشند. این کوره ها مخربان و دشمنان محیط زیست هستند و دودی که از این کوره ها بلند می شود.»  از سوی هم جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات از تلاش های اداره محلی بخاطر تخریب کوره های خشت پزی در نقاط مختلف این ولایت سخن می زند. وی افزود اداره محلی در نظر دارند در آینده این مشکلات را برطرف نماید. او افزود:  « تعهد جدی در این باره وجود دارد و هدایت و تاکید مقام ولایت این است که برای حفظ محیط زیست شهروندان از هر نوع منبع آلوده کننده محیط زیست جلوگیری شود.»
چندین سال می شود که کوره های خشت پزی به صورت غیرقانونی در مناطق مسکونی فعالیت دارند. دود ناشی ازین کوره ها نه تنها باعث مشکلات مختلف صحی به باشنده گان محل شده بلکه تاثیرات بسیار بدی را روی محیط زیست داشته است. گفته می شود یکصد و نود کوره خشت پزی در هرات وجود دارند. چهار ماه قبل اداره حفاظت از محیط زیست در نظر داشت که روند تخریب کوره های دوزا در نقاط مختلف شهر هرات را تخریب کند اما این روند تاکنون عملی نشده است.
بدنبال این وعده ها این اداره همچنان تاکید میورزد که به زودی کار تخریب آن را آغاز می کند اما معلوم نیست که این ادعا عملی می شود یا مانند وعده های گذشته همچنان درح د یک شعار باقی می ماند. ( رادیو آزادی)