صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۲۳۵ نفر از اسارت طالبان در میرزاولنگ رها شدند

۲۳۵ نفر از اسارت طالبان در میرزاولنگ رها شدند

مقامهای محلی ولایت سرپل میگویند که ۲۳۵ نفر از مردم منطقه میرزاولنگ از اسارت گروه طالبان و داعش رها شده و به مرکز شهر سرپل انتقال داده شدهاند. حدود ساعت هشت شب گذشته ۱۷ اسد، دفتر مطبوعاتی ولایت سرپل در صفحه رسمی فیسبوک خود اعلام کرد که این افراد پس از گفتگوی ریش سفیدان محل و والی ولایت با شورشیان، از چنگ طالبان رها شدهاند.
سخنگوی والی سرپل روز دوشنبه به روزنامه«افغانستان‌‌ما» گفته بود که گروه طالبان و داعش ۱۵۰ خانواده را به اسارت گرفتهاند. از سرنوشت سایر کسانی که به اسارت گرفته شده معلوماتی در دسترس نیست.
حاجی مهدوی قومندان نیروهای خیزش مردمی در ولایت سرپل به روزنامه «افغانستانما» گفت که ۲۳۰ نفر به کمک مردم مناطق همجوار میرزاولنگ از چنگ طالبان رها شده و تا یک قسمتی از منطقه آورده شده و بعد موترهای دولتی آنها را به مرکز شهر سرپل انتقال دادهاند.
او گفت که منطقه میرزاولنگ کاملا در تصرف گروه طالبان و داعش است و پس از سقوط این منطقه هیچ نیروی کمکی به آنجا ارسال نشده و جنگ متوقف شده است.
مقامات ولایت سرپل دیشب گفتند که نیروهای هوایی و زمینی و قطعات کماندو وارد سرپل شدهاند، اما درباره اینکه آنها چه زمانی عملیات بازپسگیری منطقه میرزاولنگ را آغاز میکنند، جزئیات ندادهاند. رئیس جمهور غنی دیروز در کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتور امنیتی و دفاعی گفت که انتقام  کشتار میرزاولنگ را میگیرد. او گفت که گروههای تروریستی و مخالفین مسلح در جنگ رو در رو با نیروهای امنیتی شکست خوردهاند و به همین خاطر شیوه جنگ خود را تغییر داده و به کشتار افراد ملکی و حمله بر اماکن مذهبی میپردازند. منطقه میرزاولنگ در ولسوالی صیاد ولایت سرپل روز شنبه به دست گروه طالبان سقوط کرد. مقامات محلی ولایت سرپل نرسیدن نیروهای کمکی و تجمع مخالفان مسلح دولت از ولایتهای همجوار را دلیل اصلی سقوط این منطقه دانستند.

تعلل حکومت در فرستادن نیروهای کمکی به ولایت سرپل با انتقادات گسترده شهروندان مواجه شده است. آنها حکومت را متهم به سکوت در برابر قتل عام مردم در منطقه میرزاولنگ میکنند و میگویند که مقامات دولتی هیچکاری برای نجات جان مردم در این منطقه انجام ندادهاند.