صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایندگان مجلس: خواست اصلی ائتلاف‌ها اصلاحات درنظام است نه براندازی

نمایندگان مجلس:  خواست اصلی ائتلاف‌ها اصلاحات  درنظام است نه براندازی

نمایندگان مجلس در جلسه عمومی خود از فعالیتها علیه نظام ابراز نگرانیکردهاند و همچنین درباره تشکیل ائتلافهای جدید در کشور بحث کردهاند.
اقبال صافی نماینده مردم کاپیسا در مجلس نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه، ۲۴ سرطان، گفت:» این فعالیتها زمانی تشدید یافته است که دولت در بخشهای ایجاد بنادر، ترانسپوت، مدیریت آب و منابع طبیعی کشور، از خود فعالیت نشان داده است».
وی افزود» دست آوردهای دولت افغانستان در بخش زیربناها  سبب حساس شدن برخی از کشورهای همسایه شده است و کسانی در داخل نظام نیز با آنان همنوای کرده فعالیتهای را علیه نظام آغاز نموده اند که نگرانی های را درپی داشته است».
او گفت» آنانیکه از نظام انتقاد میکنند، اول خود شان باید از داخل نظام بیرون شوند، دوم اوپوزیسیون قوی بسازند و حکومت را اصلاح کنند و یا بدیل حکومت درآینده شوند». وی افزود بساری از منتقدین نظام کسانی اند که هم ازحکومت امتیاز میگیرند و هم برعلیه آن فعالیت میکنند.
صافی علاوه کرد» یکی از دلایل انتقاد ازحکومت توسط کسانی که در داخل نظام اند، عدم داشتن صلاحیت و ترکیب قومی می باشد و من از رییس جمهور نیزمی خواهیم که همه اقوام ساکن در افغانستان را در قدرت سهیم ساخته و به آنان صلاحیت دهد».
عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان:» وضعیت جاری کشور را بی نهایت نگران کننده خوانده گفت:» دشمنان افغانستان تلاش دارند از هر راه ممکن در کشور نفاق ایجاد کنند و وفاق سیاسی ما را تبدیل به نفاق کند تا یک بحرانی را که خارج از مدیرت دولت و مردم افغانستان باشد به وجود بیاورند».
او بدون اینکه از کدام ائتلاف نام ببرد افزود ایجاد ائتلافها یکی پس ازدیگری در افغانستان بیانگر نگرانی ها در ثبات سیاسی کشور است. آقای ابراهیمی گفت» مخاطب ما رهبری ائتلافها است، خوب است آنان با درک مسئولیتها برای مدیرت بحران، نظام را همکاری نمایند».  وی خطاب به رییس جمهورعلاوه کرد» رهبری حکومت نیز برای نجات افغانستان با سعه صدر با این ائتلافها برخورد نماید و از وجود آنان به نفع نظام و ثبات کشور استفاده کند.
آقای ابراهیمی گفت:« مجلس نمایندگان بعنوان یک نهاد قانونی در چهارچوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیش از این مصوبهای را تحت تحکیم وحدت ملی و وفاق سیاسی تصویب کرد، این مصوبه در نتیجه تحلیل و ارز یابی دقیقی از اوضاع جاری کشور، به منظور دستگیری مردم و حمایت از نظام است که حکومت باید آن را پاس دارد.»
آقای ابراهیمی از ارگانهای عدلی و قضای بعنوان یک نهاد مستقل خواست که در شرایط کنونی این نهاد استقلال خود را حفظ نماید و با دوسیهها برخورد قانونی و مستقلانه داشته باشد. او بدون اشاره به دوسیه و یا کشور خاصی افزود ارگانهای عدلی و قضای به هیچ کشور خارجی اجازه ندهد که دستگاه قضای کشور را تحت تأثیر قرار دهند.
اما داکتر فاطمه عزیز نماینده مردم قندوز به مجلس نمایندگان گفت:» اگر حکومت تمثیل کننده تمام اقوام ساکن در افغانستان باشد، زمینه ایجاد ائتلافهای سیاسی از بین میرود، از طرف دیگر هیچ قومی در افغانستان نیز به چند رهبر قومی خلاصه نمی شود».
خانم عزیز، افزود، ایجاد ائتلاف حق شهروندی نهادهای سیاسی است، اما هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که این ائتلاف ها درصدد تخریب نظام باشند، بلکه آنان میگویند که در صدد اصلاح نظام اند.
این نماینده پارلمان گفت» هرایتلافی اگر در صدد تضعبف نظام و یا براندازی حکومت کنونی باشد، این نیت شان به خیر و صلاح مملکت نیست و چیزی که به خیر عمومی نباشد ناکام میماند».
وی افزود کسانیکه میگویند، برخی در داخل نظام با همسایهها همصدا شده اند نیز باید مستند صحبت کنند، اتهام وارد کردن بی اساس خود اوضاع را به نفع همسایه ها رقم میزند.
خانم عزیز گفت نظام در برخی موارد مشکلات خود را دارد که  قابل قبول مردم نیست، همین نظام نزدیک به سه سال گذشته بر سر تقسیم قدرت بین خود جنجال داشته، اما خواست منتقدین آن اصلاح نظام است که رییس جمهور در این مورد توجه نماید و فاصلهای را که بین مردم و نظام ایجاد شده، کاهش دهد.
این درحالیاست که چندی پیش جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه وعطامحمد نور والی ولایت بلخ ائتلافی را تحت نام» ائتلاف برای نجات افغانستان» در ترکیه ایجاد نمودند. رهبران این ائتلاف از یک طرف بخشی از رهبران حکومت وحدت ملی را تشکیل میدهند و از طرف دیگر منتقدین حکومت می باشند.
نوروز رجا