صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهارمین کنفرانس بین‌المللی افغانستان و آسیای میانه در بامیان آغاز شد

چهارمین کنفرانس بین‌المللی افغانستان و آسیای میانه در بامیان آغاز شد

چهارمین نشست بینالمللی افغانستان و آسیای میانه دیروز جمعه، ۲۳ سرطان، با حضور مقامات بلند پایه دولتی و نمایندههای ۲۵ کشور دیگر در ولایت بامیان آغاز شد. این نشست دو روزه امروز( شنبه) نیز ادامه خواهد داشت.
 این کنفرانس از سوی انیستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده است و در روز اول نشست علاوه بر جلسه افتتاحیه، چهار پنل دیگر نیز با موضوعات مختلف برگزار شد. جهان در حال گذار؛ بازگشت جئوپلیتیک و سیر تکاملی تروریسم، بازی بزرگ جدید؛ کشورهای آسیای میانه، بازیگران جدید یا ناظران منفعل؟ بازیگران خارجی؛ چهارچوب و قواعد بازی و افغانستان؛ از بازی بزرگ تا تفاهم بزرگ موضوعاتی بود که در این پنلها به بحث گرفته شد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در مراسم گشایش این کنفرانس گفت که در سالهای گذشته در امر مبارزه با تروریزم در منطقه کوتاهیهای زیادی صورت گرفته که تنها یک کشور نه، بلکه همه متضرر شدهاند.
رئیس اجرائیه گفته است با آنکه افرادی از تمامی کشورهای منطقه عضو گروههای تروریستی هستند، اما در امر مبارزه با تروریسم بخش زیادی از بار بر دوش مردم افغانستان گذاشته شده است.
او گفت: « اگر کسی از قفقاز در جنگ با ما در افغانستان است. دعوایش با ما چیست؟ دعوای او در جای دیگر است» و افزوده است: «همکاریها در جایی کم است، در جایی وجود ندارد و در جایی حتی با چالش مواجه هستیم که از گروههای تروریستی حمایت صورت میگیرد.»
به گفته رئیس اجرائیه، افغانستان برای مبارزه با تروریزم میان گروههای تروریستی تفاوت قائل نیست، اما بعضی  از کشورهای منطقه بین گروههای تروریستی فرق میگذارند. وی گفت: «این اشتباه محض است و قیمتش بزرگ است.»
او گفت: «یک گروه تروریستی که هدفش یک کشور آسیای میانه است در افغانستان فعالیت دارد و دست به کشتار مردم افغانستان میزند. این زمینه چرا مساعد شده؟ چون طالبان افغانستان را ناآرام ساخته و آن هم به خاطر تحقق منافع یک کشور. مساله روشن و واضح است.»
داود مرادیان مسئول انیستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که در این نشست سخنرانی میکرد، گفت که هدف از راه اندازی این کنفرانس، شناخت متقابل و چگونگی مبارزه با تروریسم  در افغانستان و کشورهای آسیای میانه میباشد.
طاهر زهیر والی بامیان نیز در سخنرانی خود گفت که برای شناخت آسیبها و ریشههای مسائل مربوط به منطقه کمتر بررسیهای عملی صورت گرفته است.
به گفته والی بامیان در جهان معاصر اهمیت امنیت مشترک واضح است و ثابت شده که یک کشور به تنهایی نمیتواند امنیت خود را تامینکند. مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه یکی از موضوعات مورد بحث مقامات دولت افغانستان با هماتایان منطقهای شان بوده است. حکومت افغانستان همواره بر مبارزه مشترک با تروریزم در منطقه و جهان تاکید کرده و گفته که در این مورد باید اجماع منطقهای و جهانی بوجود بیاید.
همچنین حکومت افغانستان اعلان کرده که بیش از ۲۰ گروه تروریستی در کشور فعالیت میکنند و افغانستان به تنهایی در خط نخست مبارزه با تروریسم جهانی قرار دارد و جامعه جهانی باید حامیان تروریزم را تحت فشار قرار دهند و منابع تمویل تروریزم را مسدود کنند.
با ناامن شدن مناطقی در شمال کشور و گزارشها در مورد حضور افراد گروه داعش در این ولایتها، نگرانیها از نفوذ گروه داعش و طالبان به کشورهای آسیای میانه نیز افزایش یافت. اکنون در این نسشت تلاشها بر این است تا به گونه عملی در مورد مبارزه با تروریسم بحث و گفتگو شود.