صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان: کشورهای همسایه در مبارزه با مواد مخدر همکاری نمی‌کنند

افغانستان: کشورهای همسایه در مبارزه با مواد مخدر همکاری نمی‌کنند

جاويد قايم، معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ميگويد که کشورش در روند مبارزه با مواد مخدر موفق نبوده و علاوه بر آن کشورهاي همسايه نيز در اين روند همکاري نميکنند.
او که ديروز، سهشنبه، 26 ثور، در نشست تحت عنوان «درسهاي آموخته شده و ديدگاه آينده» در کابل صحبت ميکرد، گفت که عدم همکاري تمام همسايههاي افغانستان به روند مبارزه با مواد مخدر در اين کشور صدمه زده است.
او افزود که گزارشهاي اوليه نشان ميدهد که زمينهاي بيشتري در افغانستان زير کشت مواد مخدر آمده است. توليد بالا خواهد رفت. ولايتهاي که خالي از کشت مواد مخدر تلقي ميشد، دوباره زير کشت آمدهاند.
او تهديدهاي امنيتي، نبود کمک کافي در اين بخش، فعاليت تروريستي، جرايم سازمان يافته و نبود حاکميت قانون را چالش عمده بر سر راه مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد.
آقاي قايم گفت که توليد مواد مخدر در افغانستان اکنون موضوع داخلي افغانستان نيست؛ بلکه ترافيک، قاچاق و افزايش بازار تقاضاي مواد مخدر باعث افزايش توليد در افغانستان شده است.
او گفت که قرباني مواد مخدر در آينده تنها مردم افغانستان نخواهد بود و اگر به اين مشکل توجه نشود مقدار هروييني که به خيابانهاي جهان و اروپا سرازير خواهد شد، نيز افزايش مييابد.
گزارش سالانه منتشر شده از سوي حکومت افغانستان و دفتر جرايم و مواد مخدر سال ملل در ماه اکتوبر سال گذشته نشان داد که توليد مواد مخدر افغانستان در سال 2016 نسبت به سال پيش 43 درصد افزايش يافت.
براساس اين گزارش در سال 2016 مقدار مواد مخدر توليد شده افغانستان به صورت تخميني به چهار هزار و 800 تن رسيده بود در حالي که اين آمار در سال پيش از آن  3300 تن بوده است.
براساس اين گزارش، مجموع مساحت زمين زير کشت هم از 180 هزار هکتار در سال 2015 به 201 هزار هکتار در سال جاري رسيد.
دلبرنظري، وزير مبارزه با مواد مخدر افغانستان نيز تاييد کرده که به دليل ناامني و نبود حاکميت قانون، کشت خشخاش در افغانستان افزايش يافته است.
به گفته آقاي قائم در سال جاري «مواد مخدر بيشتر در افغانستان توليد خواهد شد.»
آقاي قايم افزود که عدم توجه به وضعيت زندگي دهاقين، عدم توجه به حاکميت قانون و انجام نشدن خلع سلاح از مشکلات ديگر براي مبارزه با مواد مخدر است. او درباره روند مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر گفت که اين روند اگر نتيجه مطلوب ميداشت، بايد شمار قاچاقچيان، توليد و کشت مواد مخدر کاهش مييافتند.
او تلاشهاي دولت و جامعه جهاني را در راستاي ترويج کشت جايگزين براي خشخاش در افغانستان ناکام خواند و گفت که برنامههاي که در اين راستا اجرا شده از موثريت لازم برخوردار نبوده است.
آقاي قايم افزود که ما به دهاقين به جاي کشت خشخاش بذر گندم و کودشيميايي ميدهيم، ولي به فروش محصولات دهاقين و بازاريابي براي محصولات آن توجه نداريم و دهاقين افغانستان يک کيلو انار را در فصل برداشت به 20 افغاني( کمتر از 30 سنت) ميفروشند که خيلي وقتها موفق به اين کار نيز نميشوند.
مشکل ديگر به نظر معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان روند درمان معتادان است، اگرچه به گفته او ظرفيت در اين راستا بالا رفته ولي ميزان معتادان نيز افزايش يافته که براساس آخرين آمار شمار استفاده کنندگان مواد مخدر به 3.6 ميليون افزايش يافتهاند.
او گفت که براي مبارزه با مواد مخدر بايد کنترل لازم بر 22 ولايت و 152 ولسوالي وجود داشته باشد. (بي بي سي)