صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان و چين موافقتنامه همکارى هاى گمرکى امضا کردند

افغانستان و چين موافقتنامه همکارى هاى گمرکى امضا کردند

افغانستان و چين، در حاشية نشست مجمع همکاري بين المللي «يک کمربند، يک جاده» موافقتنامة همکاري هاى گمرکي را به امضا رساندند.
درخبرنامة دفتر مطبوعاتى وزارت ماليه کشور، که ديروز به آژانس خبرى پژواک مواصلت نموده گفته شده که موافقتنامه همکارى هاى گمرکى ميان احمد رشاد پوپل رييس عمومى گمرکات وزارت ماليه افغانستان و يوگوانگجو وزيرگمرکات چين در شهر بيجينگ به امضا رسيد.
وزارت ماليه مى گويد که به اساس اين  موافقتنامه؛ افغانستان و چين در موضوعات مهم از جمله  ساده سازي پروسه هاي گمرکي، مبارزة مشترک عليه مواد مخدر، مبادلة تجارب و معلومات  و همکاري هاي دوجانبه همکاري مي نمايند.
اکليل حکيمي وزير ماليه، در اين مورد گفته است که دولت افغانستان، موافقتنامة همکاري هاي گمرکي را يک گام جديد دانسته و از آن استقبال مى نمايد، که با تطبيق عملي آن در روابط تجارتي ميان هر دو کشور سهولت ايجاد گرديده و نقش مثبتي را در بلند رفتن عوايد ملي ايفا مي کند.
احمد رشاد پوپل رييس عمومي گمرکات وزارت ماليه، هنگام امضاى موافقتنامة مذکور گفت که هردو کشور، از محتواي موافقتنامة مذکور سود مي برند.
وي اين موافقتنامه را در راستاي افزايش عوايد ملي، مبارزه با فساد، به دست آوردن اقلام تجارتي ارزان و با کيفيت، افزايش ظرفيت هاي گمرکي و ساده سازي اجراآت گمرکي مؤثر دانست. (پژواک)