صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ حمل ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک کمربند- یک راه؛ احیای جاده تاریخی ابریشم

یک کمربند- یک راه؛  احیای جاده تاریخی ابریشم

کنفرانس بينالمللي «يک کمربند - يک راه» با حضور رهبران 29 کشور جهان و نمايندههاي نهادهاي بينالمللي ديروز در پکن پايتخت چين آغاز شد و امروز پايان مييابد.
هدف از برگزاري اين کنفرانس آغاز پروژه بزرگ جاده ابريشم جديد با نام رسمي « يک کمربند اقتصادي - يک راه» است. شي جي پينگ رئيس جمهور چين در آغاز اين کنفرانس گفت که براي احياي جاده ابريشم قديم 124 ميليارد دالر سرمايهگذاري ميکند و ميلياردها دالر براي بازسازي بندرها، جادهها و خطوط آهن در کشورهايي که در مسير جاده ابريشم جديد قرار دارد، سرمايه گذاري ميکند و از جمله 9 ميليارد دالر به عنوان کمک اقتصادي به کشورها و نهادهاي در حال توسعه اختصاص خواهد داد.
طرح جاده ابريشم جديد در سال 2013 از سوي رئيس جمهور چين پيشنهاد شده بود و اکنون به صورت عملي کار آن آغاز گرديده است. اين پروژه از دو بخش اصلي تشکيل شده است: کمربند اقتصادي راه ابريشم و راه ابريشم دريايي. هدف از راه اندازي پروژ جاده ابريشم جديد ايجاد يک منطقه اقتصادي هماهنگ در مسير کشورهاي جاده ابريشم قديم است اما اين طرح به کشورهاي جنوب شرق و جنوب آسيا نيز گسترش مي يابد.
جاده ابريشم جديد از سه مسير شمالي، مرکزي و جنوبي تشکيل شده است. بخش شمالي چين را از طريق کشورهاي آسياي مرکزي (قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، افغانستان و ترکمنستان و ازبکستان) به روسيه و اروپا متصل ميکند و مسير مرکزي از آسياي مرکزي به ايران و خليج فارس و همچنين ترکيه و درياي مديترانه ميرسد. مسير جنوبي از چين آغاز و به آسياي جنوب شرقي، جنوب آسيا و پاکستان و اقيانوس هند ختم خواهد شد.
تا کنون بيش از 100 کشور و نهاد بينالمللي به اين طرح پيوستهاند و اعلان همکاري کرده اند. رئيس جمهور چين در سخنراني خود گفت با پيشبرد اين برنامه مدل تازهاي از همکاري و نفع دو جانبه را ايجاد خواهيم کرد که در نهايت به رشد اقتصاد باز در دنيا منجر خواهد شد. او از همکاري در اين پروژه برزگ به عنوان همکاري برد - برد ياد کرد.
افغانستان به عنوان مرکز اتصال جنوب و غرب آسيا و يکي از مسيرهاي اصلي جاده ابريشم قديم،  يکي از حمايتکنندگان اصلي اين پروژه بزرگ اقتصادي است. بخشي از جاده ابريشم جديد از ولايت بدخشان در شمال شرق کشور ميگذرد و با عبور از دره واخان افغانستان را به چين وصل ميکند. همچنين افغانستان و چين در اين راستا تاکنون چندين تفاهمنامه همکاري امضا کرده اند.به باور کارشناسان اجراي اين طرح به توسعه افغانستان کمک ميکند و زمينه رشد اقتصادي و سرمايهگذاري داخلي و خارجي را در افغانستان فراهم خواهد کرد.