صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حدود ۹،۵ میلیون طفل در تمام ولایات کشور در مقابل پولیو واکسین میگردد

حدود ۹،۵ میلیون طفل  در تمام ولایات کشور در مقابل پولیو واکسین میگردد

وزارت صحت عامه دور دوم برنامه سراسري بهاري واکسين پوليو را در تمام ولايات کشور امروز دوشنبه راه اندازي مي نمايد وبراي سه روز ادامه خواهد يافت و از طريق آن براي 9،5 ميليون طفل زير سن پنج سال واکسين ضد مرض فلج و براي 5،7  ميليون اطفال بين 2الي5 ساله تابليت البندازول يا ضدکرم  تطبيق ميگردد.   
 به گزارش آژانس باختر، دوکتور فيروزالدين فيروز وزير صحت عامه بر اهميت اين برنامه تاکيد نموده، گفت: «چون فصل انتقال پوليو آغاز گرديده است و بايد به هر طفل افغان قطع نظر از اينکه در کجا زندگي مي کند،  با دو قطره واکسين پوليو رسيدگي شود.
 وزير صحت عامه افزود: « مصئونيت جان کارکنان صحي خط مقدم و رضاکاران متعهد ما بسيار مهم و حياتي است تا آنان بتوانند  وظيفه خطير شان را در خصوص عرضه خدمات صحي به هر خانواده افغان به صورت موفقانه انجام دهند و اطفال شان را از اين مرض معيوب کننده دايمي محافظت کنند.»
 واکسين پوليو از مهمترين اسباب پيشگيري و قايه مرض فلج اطفال به شمار مي رود که اکثر کشور هاي جهان با تطبيق اين واکسين، مرض فلج اطفال را ريشه کن ساخته است.
 در اين برنامه حدود 67  هزار کارکن صحي آموزش ديده در تمام کشور خانه به خانه مي روند وبا دق الباب نمودن منازل خانواده هاي افغان، اطفال زير سن پنج سال شان را در برابر اين مرض مهلک و معيوب کننده دايمي،  واکسين مي نمايند. علاوه بر اين سه روز متوالي، واکسيناتوران به روز جمعه همين هفته نيز به خاطر واکسين نمودن اطفال بازمانده دو باره به خانواده مراجعه خواهند کرد تا هيچ طفل افغان از واکسين محروم نماند. (باختر)