صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارگ: برکناری مقامات بلندرتبه دولتی صلاحیت قانونی رئیس جمهور است

ارگ: برکناری مقامات بلندرتبه دولتی صلاحیت قانونی رئیس جمهور است

ارگ ریاست جمهوری در واکنش به سخنان احمدضیا مسعود نماینده پیشین رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب می‌گوید که مطابق قانون اساسی عزل و نصب مقامات بلند رتبه دولتی از صلاحیت‌های رئیس جمهور است.
احمدضیا مسعود در واکنش به برکناری‌اش دیروز سه‌شنبه، 29 حمل، در یک کنفرانس خبری گفت که رئیس جمهور حق ندارد او را عزل کند. او افزود برکناری او باعث بی ثباتی سیاسی می‌شود و کشور را برای جنگ داخلی آماده می‌سازد.
آقای مسعود گفت "شما قدرت و حق عزل مرا ندارید. خواهش من است که آقای غنی این فرمان خود را پس بگیرد. به مردم افغانستان بگوید که این فرمان فاقد محتوا و زمینه بی‌ثباتی را در کشور مهیا می‌سازد ."
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در واکنش‌ به سخنان آقای مسعود به روزنامه« افغانستان ما» گفت که عزل و نصب مقامات بلند رتبه دولتی یک امر معمول و طبیعی در همه‌ی دنیا است و مطابق ماده ۶۴ قانون اساسی کشور از صلاحیت‌های رئیس جمهور است.
احمدضیا مسعود گفت دلیل برکناری‌اش را نمی‌داند و خبرش را از تلویزیون ملی شنیده. آقای مسعود تاکید کرد: "مردم از من می‌پرسند که علت اینکه از ساختار سیاسی حذف شدید چیست؟ من گناه خود را نمی‌دانم و گناهم به من گفته نشده و نه به داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی گفته شده و با او نیز صحبت نشده ‌است ."
شاه حسین مرتضوی در این رابطه گفت که همه‌ی فرمان‌های رئیس جمهور از طریق رسانه‌های دولتی نشر می‌‌شود. او افزود عزل و نصب‌ها بخاطر افزایش موثریت و کارآمدی حکومت صورت می‌گیرد.
آقای مرتضوی در پاسخ به انتقادات احمد ضیا مسعود گفت که باید مرز مقامات حکومتی و اپوزیسیون مشخص گردد. او افزود آقای مسعود در عین‌حالی که یکی از مقامات بلند‌ رتبه دولتی بود، با زبان تند از حکومت انتقاد می کرد و این مساله باعث ابهام در مسولیت های حکومتی شده بود.
احمدضیا مسعود رئیس جممهور غنی را متهم به «تحمیل میل شخصی» بر ملت کرد. او گفت تصمیم‌نهایی اش را بعد از ورود هوادارانش از ولایت‌های مختلف به کابل، اعلان خواهد کرد.
اما آقای مرتضوی به روزنامه افغانستان ما گفت که در تمام مدت مسولیت آقای مسعود حتی یک دستاورد ملموس برای مردم و دولت از سوی وی وجود نداشته است و آقای مسعود به دلیل عملکرد ضعیف‌اش برکنار شده است.