صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مزارشريف براى تجليل از نوروز آمادگى کامل دارد

مزارشريف براى تجليل از نوروز آمادگى کامل دارد

مسوولين ولايت بلخ مى گويند که براى تجليل از نوروز سال جديد خورشيدى، آمادگى کامل گرفته شده و ابراز اميدوارى مى کنند که مانند سال هاى پيش، مردم بيشتر درآن اشتراک خواهند ورزيد.
اين اظهارات را مسوولين مختلف بلخ، طى مصاحبه هاى اختصاصى با آژانس خبرى پژواک ابراز داشته اند.
هرسال در روز نخست حمل، در مزارشريف مرکز ولايت بلخ، طى يک مراسم ويژه جشن نوروز تجليل مى شود و در روضه شريف، جنهدۀ شاه ولايت مآب برافراشته مى شود.
دراين مراسم، هزاران تن از مناطق مختلف کشور، خارج از کشور و مسوولين دولتى اشتراک مى ورزند.
صالح محمد خليق رييس اطلاعات وفرهنگ بلخ، به آژانس خبرى پژواک گفت که امسال، رقم مردم نسبت به سالهاى گذشته بيشتر خواهد بود.
به گفتۀ موصوف، موسم بلخ نسبت به سالهاى پيشين خوب است، هوا سرد نيست و امنيت نسبى باعث خواهد شد تا مردم بيشتر اشتراک ورزند.
نامبرده گفت که هر سال رقم اشتراک کنندگان درمراسم جشن نوروز، به حدود يک ميليون تن بالغ مى شود.
باشندگان مزارشريف مى گويند که آنها  از جشن نوروز بدين منظور خوش اند که از اشتراک هموطنان زياد، رنگ ملى مى گيرند.
محمد بشيرباشندۀ شهرمزارشريف، به پژواک گفت که آنها هرسال دربلخ، ميزبان باشندگان ولايت هاى ديگر کشور مى باشند.
موصوف افزود که درجريان مراسم جشن نوروز، موسيقى، برنامه هاى فرهنگى ونمايشگاه هاى هنرهاى مختلف برگزارمى شود.
به گفته موصوف، جشن نوروز در افغانستان يگانه ميله‌يى است که همه افغان ها درآن اشتراک مى ورزند واحساس ملى را زنده مى سازد.
براى برپاکردن بهتر مراسم نوروز، هرسال از سوى مقام ولايت بلخ، يک کميسيون مرکب از ٩ کميته ايجاد مى شود.
منيرفرهاد سخنگوى والى بلخ گفت که درکميسيون متذکره کميته هاى امنيتى، فرهنگى، پاکى و تزيين شهر، نظارت و کنترول قيم، صحت و ديگر شامل است، که رياست آن به دوش عطامحمد نور والى بلخ مى باشد.
رياست اطلاعات وفرهنگ بلخ، مسووليت تنظيم امور فرهنگى اين جشن را دارد و براى تجليل هرچه بهتر جشن، آمادگى را اتخاذ کرده است.
صالح محمدخان خليق رييس اطلاعات و فرهنگ بلخ گفت که آنها درنظر دارند تا براى اشتراک کنندگان مراسم جهنده بالا، برنامه هاى فرهنگى، هنرى و ادبى را راه اندازى کنند. ‌(پژواک)