صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مرکز رسانه ها رابطه میان مردم و نهادهای حکومتی را مستحکم خواهد ساخت

مرکز رسانه ها رابطه میان  مردم و نهادهای حکومتی را مستحکم خواهد ساخت

رییس جدید مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مى گويد که اين مرکز را به یکی از مراکز عمدۀ اطلاعاتی نظام تبدیل خواهد نمود.
صدیق صدیقی سخنگوی پشین وزارت امور داخله، به حيث رييس جديد مرکز اطلاعات و رسانه هاى حکومت، از سوی شاه حسین مرتضوی و دواخان مینه پال معاونین سخنگوی ریاست جمهوری، دیروز رسماً معرفی گردید.
صديقى در اين محفل گفت که مرکز يادشده، به حیث پل ارتباطی در چوکات نظام میان مردم و نهادهای حکومتی به شکل گسترده عمل نموده و رابطه میان مردم و نهادهای حکومتی را مستحکم خواهد ساخت.
وى افزود که مهمترین هدفش به حیث مسوول مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، این است که به صدای مردم جا داده شود و از آنان پاسبانی صورت بگیرد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهور گفت: "با آمدن رییس جدید این مرکز، ما شاهد تغییرات گسترده و نوآوری ها و همچنان فضای هماهنگی بیشتر میان مردم و حکومت خواهیم بود."
به گفتۀ وی، ماهیت جنگ در افغانستان و منطقه تغییر کرده و جنگ موجود در کشور، جنگ روانی و تبلیغاتی است، که دشمن می خواهد بنیاد باورها را نسبت به حکومت از بین ببرد.
اما او گفت که یکی از مسوولیت های مرکز رسانه ها این است تا افکار عامه را با معلومات دقیق، روشن بسازد.
قابل ذکر است که صفت الله ساپى، قبلاً به حيث رييس اين مرکز ايفاى وظيفه مى نمود. (پژواک)