صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمايشگاه آثار باستانى افغانستان در چين گشايش يافت

نمايشگاه آثار باستانى افغانستان در چين گشايش يافت

نمايشگاه آثار تاريخى افغانستان، در موزيم شاهى بيجنگ پايتخت چين گشايش يافت.
در اين مراسم که ديروز انجام شد، داکتر کمال سادات معين  جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، جانان موسى زى سفير افغانستان در چين، ليو يو جو مسوول رياست دولتى آثار تاريخى چين، محمد فهيم رحيمى رييس موزيم ملى افغانستان، جى شيانگ رييس قصر امپراطورى چين و ساير علاقمندان  اشتراک کرده بودند.
جانان موسى زى به آژانس خبرى پژواک گفت اين نخستين بار است که آثار تاريخى افغانستان در چين به نمايش گذاشته مى شود.
او افزود که چين و افغانستان، تلاش هاى زياد به منظور برگزارى اين نمايشگاه انجام داده اند.
موصوف گفت که اين نمايشگاه تا ١٧ ماه جون سال جارى ميلادى براى سه ماه باز خواهد بود.
داکترکمال سادت معين امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که در اين نمايشگاه ٢٣١قلم آثار تاريخى به نمايش گذاشته شده است.
به گفتۀ او، اين آثار نشان دهندۀ مدنيت باستانى افغانستان از قرن سوم قبل از ميلاد تا قرن اول مى باشد.
قابل ذکر است که چند ماه قبل نيز نمايشگاه اين آثار افغانستان، در جاپان گشايش يافته بود.‌(پژواک)