صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان در کابل گشایش یافت

موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان در کابل گشایش یافت

موسسه تحقییقات و مطالعات اجتماعی افغانستان دیروز در کابل افتتاح شد.

در سمیناری که دیروز به مناسبت گشایش این موسسه با عنوان «ضرورت و اهمیت تحقیق در گذار از منازعه به صلح» در کابل با اشتراک استادان دانشگاه، روزنامه نگاران و پژوهشگران برگزار شده بود، سخنرانان در مورد ضرورت تحقیق و مطالعه در به پایان رساندن منازعه در افغانستان تاکید کردند.

داود ناجی بنیانگذار و رییس موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان در این مراسم نبود رویکرد مطالعه و تحقیق در تلاش های حکومت برای پایان رساندن جنگ و گذار از منازعه به صلح را یکی از عوامل اصلی تداوم جنگ و ناکامی تلاش های صلح خواند.

آقای ناجی می گوید: «یکی از محوری ترین هدف تاسیس موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان، این است که نسبت میان معضل کلان اجتماعی و سیاسی کشور از جمله منازعه جاری باکارهای پژوهشی روشن شود تا از این طریق قادر شویم جامعه را در گذار مسالمت آمیز از منازعه به صلح یاری دهیم و با صورت های مختلف خشونت مبارزه کنیم.»

آقای ناجی می گوید که با توجه و تاکید بر چنین رویکردی است که موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان، در جمع اهداف و پژوهش های خویش؛ برای مطالعات صلح و امنیت و شیوه های موثر برای گذار از منازعه، اولویت مهمِ قایل است.

رییس موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان می گوید که در جریان چهار دهه منازعه در افغانستان، تلاش های صلح به این خاطر به فرجام نیک و نتیجه بخش نرسیده است که کار عملی و پژوهشی در این راستا صورت نگرفته است.(مرکزی)