صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ اسد ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دفاع: گروه داعش در ننگرهار نابود گردید

وزارت دفاع: گروه داعش در ننگرهار نابود گردید

یک هفته از آغاز عملیات در ننگرهار گذشت و سرانجام شکست کامل گروه دولت اسلامی یا داعش دراین ولایت موضوعی است که وزارت دفاع افغانستان از آن سخن می زند.

دولت وزیری سخنگوی این وزارت می گوید که نیروهای امنیتی گروه داعش را در این ولایت نابود کرده اند.

او این سخنان را روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت امور داخله در کابل بیان کرد.

آقای وزیری هشدار می دهد که نیروهای امنیتی کشور بیشتر از گذشته روحیه رویا رویی در برابر هراس افگنان را دارند و به هیچ گروهی اجازۀ سربلند کردن را در افغانستان نخواهند داد:

"در ننگرهار به داعش ضربه محکم وارد شده است، برای شما روشن است که نیروهای امنیتی به این گروه در ولسوالی های کوت، خوگیانی و شینواری تلفات سنگین وارد کرده اند.

این گروه خود در این ولسوالی ها شکست شان را پذیرفته اند و این ولسوالی ها را ترک کرده اند.

موضع ما در برابر داعش و طالبان روشن است و ما بر این گروه ها رحم نخواهیم کرد."

هر چند از تلاش های گروه داعش برای پیدا کردن جای پای در افغانستان بخصوص ولایت های سرحدی این کشور هشدار داده می شود و گفته شده است که هم اکنون این گروه در برابر نیروهای امنیتی کشور و طالبان مسلحمی جنگند، اما وزارت دفاع افغانستان می گوید که گروه داعش در برابر نیروهای امنیتی افغان شکست خورده است و نابودی این گروه در ننگرهار یکی از نشانه های شکست این گروه در افغانستان است.

از سوی دیگر وزارت امور داخله از راه اندازی عملیات های نظامی در چهارده ولایت کشور سخن میزند.

صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت می گوید که نیروهای امنیتی در این عملیات ها توانسته اند تلفات سنگین را به طالبان وارد کنند:

"این عملیات ها تمام بخش های ولایات را در بر خواهد گرفت و هر جایی که تهدید محسوس شود، عملیات های مان را ادامه خواهیم داد." (رادیوآزادی)