صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان حق دارد با هر کشوری هرگونه روابط برقرار کند

افغانستان حق دارد با هر کشوری هرگونه روابط برقرار کند

نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با آنکه در پیوند به اظهارات اخیر رییس جمهور ایران به طور مستقیم انتقاد نکرد اما گفت که افغانستان به حیث یک کشور مستقل می تواند با هر کشوری روابط دراز مدت استراتیژیک را ایجاد کند.
یان کوبیش به روز چهارشنه به خبرنگاران در کابل گفت، یکی از نگرانی های اساسی رییس جمهور ایران در ارتباط به حضور نیرو های برخی از کشور ها پس از سال 2014 میلادی در افغانستان بود.

اما آقای کوبیش گفت که ادامه حضور نظامی شماری از کشور ها بعد از سال 2014 در افغانستان ارتباط به تصمیم این کشور می گیرد:
نگرانی او به خاطر حضور شماری از نیروهای بین المللی بعد از سال 2014 در افغانستان می باشد، من یک بار دیگر تکرار می کنم که این مساله مربوط مشوره حکومت افغانستان می باشد، چون افغانستان یک کشور مستقل و آزاد است و تصمیم تامین روابط و امضاء تفاهم نامه استراتیژیک مربوط به حکومت افغانستان است.

محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران به روز یکشنبه در سخنرانی اش در پنجمین نشست همکاری های منطقه یی اقتصادی برای افغانستان در شهر دوشنبه، امریکا و ناتو را عامل بد امنی در افغانستان و منطقه خواند و خواهان خروج هر چه زود تر نیرو های بین المللی از افغانستان گردید.

او گفت که با بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان به مشکل تروریزم و مواد مخدر در افغانستان و منطقه خاتمه داده خواهد شد.

باآنکه اظهارات احمدی نژاد، عکس العمل های شدید مردم و اعضای شورای ملی افغانستان را به دنبال داشت اما مقامات حکومت افغانستان در مورد این اظهارات رییس جمهور ایران تاکنون تبصره ی نکرده اند.

در همین حال نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نشست همکاری های منطقه یی اقتصادی برای افغانستان را که به تازه گی در تاجکستان راه اندازی شده بود مهم خواند و گفت که در این نشست در مورد حمایت های اقتصادی، امنیتی و سیاسی از افغانستان بحث های صورت گرفت. من با رهبران چهار کشور منطقه ملاقات داشتم، و آنها اظهار داشتند که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان و انکشاف و رشد اقتصاد این کشور تلاش های بیشتر به خرچ می دهند، با مقام های برخی دیگر از کشور های منطقه نیز نشست های دو جانبه داشتم.

نشست همکاری های اقتصادی منطقه برای افغانستان به روز های یکشنبه و دوشنبه در شهر دوشنبه تاجکستان به منظور جلب همکاری های اقتصادی کشور های منطقه و جهان به افغانستان و اجرای یک سلسله از پروژه ها برگزار شده بود.

برخلاف خوشبینی های نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به نتایج این کنفرانس، بسیاری از افغانها در مورد عملی شدن وعده ها و تعهدات این گونه نشست ها شک و تردید دارند.(رادیو ازادی)