صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از 9000 مورد خشونت علیه اطفال در افغانستان ثبت شده است

بیش از 9000 مورد خشونت علیه اطفال در افغانستان ثبت شده است

وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید، میزان خشونت ها در برابر اطفال در این کشور کاهش یافته است. آمار وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نشان می دهد، که در پنج سال گذشته بیشتر از 9000 موارد خشونت در برابر اطفال در این کشور ثبت شده اند. به گفته معیین مسلکی وزارت کار و امور اجتماعی این خشونت ها در 12 مورد صورت گرفته اند.

واصل نور مهمند می گوید، انجام کارهای خلاف قانون، تجاوز های جنسی، ازدواج های پیش از وقت، دوری از فامیل، اختطاف و اعتیاد به مواد مخدر از موارد عمده اند که در پنج سال گذشته اطفال با آن روبرو بوده اند.
آقای مهمند در مورد عوامل کاهش این خشونت ها می گوید:

نسبت به سال های گذشته خشونت ها در افغانستان کاهش یافته، احصایه ی را که شامل 9272 قضیه بود من به شما ارایه کردم شاید شما فکر کنید که قضایای این خشونت ها در گذشته کم بود و حالا زیاد شده است. مساله این است که مردم اصلاً از استراتیژی اطفال در معرض خطر آگاهی نداشتند و دیگر فعالیت های شبکه های حفاظت از اطفال در افغانستان تاسیس نشده بود و مردم از خشونت ها آگاهی نداشتند.

به گفته آقای واصل نورمهمند به هشتاد درصد از قضایای خشونت در برابر اطفال طی پنج سال اخیر رسیده گی صورت گرفته و 20 درصد متباقی در حالت طی مراحل قرار دارند.

آقای مهمند این سخنانان را در سیمیار دو رزه ی بیان داشت که به هدف بررسی فعالیت های شبکه حفاظت از اطفال به روز شنبه در کابل راه اندازی گردید.

در این حال معیین مسلکی این وزارت می گوید، هدف از راه اندازی این سیمینار دریافت نواقص در فعالیت های شبکه های حفاظت از اطفال بوده است:
از وظایف عمده ی شبکه های حفاظت از اطفال راه اندازی سیمینار ها است. دیگر اینکه تطبیق کنوانسیون حقوق اطفال که افغانستان آنرا امضا کرده، بسیار ضروری است و برای دادن آگاهی در مورد آن باید ورکشاپ ها و سیمینارها در ولایات و ولسوالی ها راه اندازی کنند. به همین منظور ما این نشست را برگذار کردیم تا مشکلات و خلا های که ما داریم در پلان پنج ساله آنرا رفع بسازیم. ما باید تلاش کنیم تا این شبکه ها را در تمام افغانستان ایجاد کنیم و اطفال را از خشونت ها نجات بدهیم.

به اساس معلومات مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان شبکه های حفاظت از اطفال در سال 2007 میلادی به هدف ثبت موارد خشونت در برابر اطفال و پیگری آن از سوی این وزارت ایجاد شده اند.

مسوولان می گویند، در حال حاضر این شبکه ها در 28 ولایت و 56 ولسوالی افغانستان فعالیت دارند.

هرچند افغانستان از حدود 18 سال به این طرف کنوانسیون حقوق اطفال را به امضا رسانده اما هنوزهم اطفال در این کشور با خشونت های زیادی از جمله تجاوزهای جنسی، اختطاف، اعتیاد به مواد مخدر، انجام کارهای شاقه و سایر خشونت های روبرو اند.(رادیو ازای)