صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احمد ضیا مسعود: اگر طالبان تحمیل گردند با مقاومت مواجه می شوند

احمد ضیا مسعود:  اگر طالبان تحمیل گردند با مقاومت مواجه می شوند

اگر طالبان صلح می خواهند، صلح می کنیم و اگر جنگ می خواهند آماده آن هم هستیم.

احمد ضیا مسعود، رهبر جبهه ملی افغانتسان در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز، گفته است که طالبان راهی، جز تن دادن به صلح ندارند. وی افزود: اقوام مختلفی که در یک دهه گذشته آسیب دیده و در مقابل طالبان مقاومت نموده اند، آماده هستند که اگر منافع آنها در پروسه صلح نایده گرفته شود، دست به سلاح خواهند برد.

این مصاحبه در آَستانه سفر مارک گروسمن، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان، به کشور صورت می گیرد که قرار است در مورد پروسه صلح و راه های بیرون رفت از جنگ مذاکراتی با جوانب دخیل داشته باشد.

احمد ضیا مسعود که برادر قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود می باشد، امیدوار نیست که طالبان به راه حلی که برای همه قابل قبول باشد تن بدهند. و هر راه حل غیر عادلانه ای که به مردم افغانستان تحمیل شودموجب از سرگیری جنگ های داخلی خواهد شد. احمد ضیا مسعود که در منزل خود با خبرگزاری رویترز صحبت می کرد افزود: اگر طالبان صلح می خو اهند با آغوش گرم از آن استقبال خواهیم کرد و اگر جنگ را انتخاب می کنند، ما هم آماده آن هستیم. با اوج گیری مذاکرات صلح و گشایش دفتر طالبان در قطر، احمد ضیا مسعود می گوید تا وقتی که طالبان فشار نظامی لازم را نبینند هیچگاه حاضر به گفتگوی مثمر و کارآ نخواهند بود.

علاوه بر احمد ضیا مسعود، تحلیل گران زیادی هستند که معتقدند که بعد از سال 2014 و تکمیل مسئولیت های امنیتی، طالبان سلاح خود را بر زمین نخواهند گذاشت، بلکه با روحیه تهاجمی، بالای حوزه هایی که طالبان در آنها نفوذ و طرفدار ندارند، هجوم خواهند برد.

احمد ضیا مسعود می گوید: غیر شفاف بودن پروسه صلح و عدم حضور عناصر موثر سیاسی در این پروسه، شک و تردیدهایی را در اذهان به وجود آورده که آیا طالبان با ارزش های پذیرفته شده جهان تن می دهند و یا با همان ذهنت های قبلی می خواهند در صحنه وارد شوند، که چنین وضعیتی جز بی ثباتی، حاصل دیگری در پی نخواهد داشت.

احمد ضیا مسعود که در منزلش، در زیر عکس برادر فقیدش احمد شاه مسعود نشسته بود، به خبرگزاری رویترز گفت که طالبان یک گروه افراطی است و هنوز هم روابط عمیقی با القاعده دارد و تا زمانی که طالبان با القاعده روابط داشته باشند هیچ گونه تعهدی به صلح در افغانستان نخواهند داشت. (افغانستان)