صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت اقتصاد: حدود 800 موسسه غیردولتی منحل اعلام شده است

وزارت اقتصاد:  حدود 800 موسسه غیردولتی منحل اعلام شده است

وزارت اقتصاد افغانستان می گوید، نزدیک به 800 موسسه غیر حکومتی یا انجو را به خاطر تخطی از قانون و عدم ارایه گزارشات کاری شان در زمان معین به این وزارت منحل اعلام کرده است.

عبدالهادی ارغندیوال به تازه گی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد معلومات داده گفت که این موسسات شامل انجو های داخلی و خارجی می شوند.

وی در زمینه جزییات بیشتر ارایه کرد: در نتیجه سپری نکردن مراحل قانونی در حدود 600 انجو را لغو نمودیم، این موسسات است که یا گزارشات شان را برای ما ارایه نکرده اند و یا هم تخطی نموده اند، 195 انجو خارجی لغو شده است اگر انجو ها در هر شش ماه گزارشات شان را برای ما ارایه نکنند و در دو سال گزارشات شان به طور منظم برای ما نرسد موسسات غیر فعال خوانده می شوند.

موسسات غیر حکومتی یا انجو ها جواز فعالیت را در افغانستان از وزارت اقتصاد این کشور اخذ می کنند و نحوه فعالیت این موسسات از سوی این وزارت تنظیم می شود.

طی 10 سال گذشته به صدها موسسه غیر حکومتی در افغانستان آغاز به فعالیت کرده و در پروژه های مختلف که از سوی جامعه جهانی تمویل می شوند کار می نمایند.

در همین حال اداره هم آهنگ کننده کمک ها در افغانستان یا اکبر از اقدام وزارت اقتصاد در مورد لغو آنعده از موسسات که مرتکب تخطی شده اند استقبال کرده است.

محمد هاشم مایار مشاور موسسه اکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این موسسات فعالیت موثری در افغانستان نداشتند. آقای مایار علاوه کرد انحلال این انجوها هیچ تاثیر بالای اجرای پروژه ها در این کشور نخواهد داشت: موسسات به اساس قانون منحل شده اند، موسساتی خورد و کوچک بودند که درست فعالیت نکرده اند، تلاش کرده اند از تمویل کننده گان پول بدست بی آورند، زمانی که نتوانسته اند پول بدست بی آورند فعالیت درست هم نداشته اند، منحل شدن این انجو ها هیچ تاثیری بالای مردم و دولت افغانستان ندارد و اثر گذار نیست.

به گفته وزارت اقتصاد افغانستان در پنج سال گذشته به تعداد 1715 انجو داخلی و 301 انجوی خارجی به اثر تخطی از قانون وعدم ارایه گزارش های شان در زمان معین به این وزارت منحل شده اند.

از عدم موثریت فعالیت های موسسات غیر حکومتی یا انجوها در افغانستان همواره انتقاد می شود و گفته می شود و کیفیت پروژه های که از سوی این موسسات تطبیق شده نهایت پایین است


کار شناسان در افغانستان می گویند، فعالیت انجو ها باید به طور جدی در این کشور تحت نظارت قرارگیرد و تلاش شود تا کمک های جامعه جهانی در پروژه های زیر بنایی در افغانستان به مصرف برسند.