صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امريکا ملاقات احتمالى گروسمان با نماينده گان طالبان را رد نکرد

امريکا ملاقات احتمالى گروسمان با نماينده گان طالبان را رد نکرد

وزارت خارجۀ امريکا گفته هايى را رد نکرد که شايد نماينده ويژۀ آن کشور براى افغانستان، در سفر به منطقه، با نماينده گان طالبان نيز ملاقات خواهد کرد.

مارک گروسمان نماينده ويژۀ امريکا براى افغانستان و پاکستان، سفر خود به کشورهاى آسيايى را آغاز نموده و در نظر است که هفتۀ آينده، به کابل آيد و با مقامات افغان در مورد گفتگوى صلح و دفتر طالبان در قطر صحبت نمايد.

گفته ميشود که نامبرده در سفر به منطقه، عازم کشورهاى ترکيه و قطر نيز خواهد شد و گمان ميرود که با نماينده گان طالبان نيز ملاقات کند.

اما هنگاميکه روز سه شنبه، از مارک تونر سخنگوى وزارت خارجۀ امريکا در اين مورد پرسش صورت گرفت، وى اين را رد يا تاييد نکرد.

تونر در اين مورد گفت: نميخواهم که اين را رد و يا تاييد نمايم؛ نميدانم که حکومت ما در اين مورد بحث نموده است و ياخير.

اما سخنگوى وزارت خارجۀ امريکا مشخص کرد که کشورش، به رهبرى افغانها از هر پروسۀ صلح حمايت مينمايد.

مارک تونر گفت که هفتۀ گذشته خانم هيلرى کلنتن وزير خارجۀ امريکا در اين مورد گفتگوى واضح نموده است و وى ضرورى نميداند که در مورد ملاقات هاى گروسمان، معلومات ارائه کند.

وى افزودکه مارک گروسمان، روز دوشنبه با مقامات ترکى، روز سه شنبه در رياض با مقامات سعودى ديدار داشته و دیروز (چهارشنبه) قراراست در ابوظبى با مسولين امارات متحدۀ عرب گفتگو نمايد.

به اساس گفته هاى تونر، نمايندۀ آنها هنگام ملاقات با وزيرخارجۀ ترکيه و مقامات ديگر سپاسگذارى نمود، که يکجا با جامعۀ جهانى در امور امنيت و بازسازى در افغانستان کار مينمايند.

همچنان گروسمان، از اين اقدام ترکيه ستايش نموده که سال گذشته در استانبول، نشستى را در مورد افغانستان به راه انداخته بود.

طبق معلومات سخنگوى وزارت خارجۀ امريکا، مارک گروسمان در ملاقات با اين مقامات، بر جلو بردن پروسۀ صلح به رهبرى افغانها تاکيد نمود.

مارک تونر در پاسخ به يک پرسش گفت که نمايندۀ ويژه، به خواست حکومت پاکستان سفرش را به اين کشور، به تعويق انداخته است.