صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر مخابرات: پیش از انتخابات آینده تذکره الکترونیکی توزیع می شود

وزیر مخابرات:  پیش از انتخابات آینده تذکره الکترونیکی توزیع می شود

وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى،نصب ستلايت در قمر مصنوعى ، توزيع تذکره الکترونيکى و سيستم پيشرفتۀ مخابراتى ترى جى رااز عمده ترين برنامه هاى خود در سال آينده خواند.

انجنير اميرزى سنگين سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، دیروز (٢٧جدى ) در دومين دور فراغت محصلان انستيتيوت تحصيلات عالى (ICT) گفت که اين وزارت در تلاش است تابايک شرکت خارجى قرار داد عقد نمايد و ستلايت را در قمر مصنوعى که براى افغانستان از سوى سازمان ملل در فضا تعيين شده است، نصب کند.

وى افزود که شرکت هاى خارجى دراين مورد به وزارت مخابرات آفر داده اند و وزارت، بعد از ارزيابى با شرکتى که بتواند خدمات خوب را ارايه کند، عقد قرار داد مينمايد.

انجنير سنگين علاوه کرد که با نصب ستلايت، شرکت هاى مخابراتى راديو ها و تلويزيون ها نياز نخواهند داشت که آنتن هاى مخابراتى را در قرا و قصبات که هزينۀ زياد ميداشته باشد، نصب نمايند.

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى گفت ، بعد از آنکه قرار داد عقد شد، جزييات در مورد اين سيستم فضايى را مشخص خواهند کرد

موصوف توزيع تذکره الکترونيکى را نيز از برنامه هاى مهم اين وزارت در سال ١٣٩١عنوان کرده ميگويد که اين پروسه با دادن تذکره به رييس جمهور عملاً آغاز خواهد شد.

وى علاوه کرد: از اينکه در سال ٢٠١٤ ميلادى انتخابات رياست جمهورى و پارلمانى را در پيش داريم، سعى ميکنيم تا آن وقت به افراد واجد شرايط انتخابات، تذکره الکترونيکى توزيع نماييم .

به گفتۀ سنگين، در انتخابات گذشته توزيع کارت براى واجدين شرايط راى دهى ميليون ها دالر هزينه برداشته بود، تذکرۀ الکترونيکى بخاطر جلوگيرى از مصارف و اينکه دولت توان پرداخت اين هزينه را ندارد، توزيع ميشود.

وزارت مخابرات ميگويد که دولت از طريق تذکرۀ الکترونيکى قادر خواهد شدتا ستراتيژى موثرتر را در قسمت امنيت عامه، روى دست بگيرد و معلومات دقيق تمام اتباع واحصائيۀ دقيق نفوس کشور را در اختيار داشته باشدتا بتواند از هرنوع سوء استفادۀ احتمالى جلوگيرى نمايد.

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، عرضه نمودن خدمات مخابراتى ازطريق سيستم ترى جى 3Gرا بخش ديگرى از برنامه هاى سال آينده خوانده، ميگويد که قرار است تا يکماه ديگر جواز ترى جى صادر گردد .

وى افزود که آوردن خدمات انترنت سريع يکى از آرمان هاى هر حکومت در جهان است که در افغانستان اين سيستم تا شش ماه آينده عملى خواهد شد و شرکت ها ميتوانند انترنت سريع را از اين طريق به دسترس مستهلکين قراربدهند.

سيستم ترى جى 3G، نسبت به سيستم هاى مخابراتى انلوگ و ديجيتل عصرى ميباشد و به اساس آن، ميتوان خدمات انترنيتى را از طريق تيليفون هاى موبايل با سرعت و کيفيت عالى عرضه نمود.از طريق اين ترى جى ممکن است ،تا دارندگان تيليفون هاى موبايل با همديگر روابط تصويرى نيز برقرار نمايند.

دو ماه قبل، وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى گفته بود که جهت عرضه نمودن خدمات مخابراتى ازطريق سسيتم ترى جى(،درافغانستان ، تاکنون شش شرکت جهانى که مربوط کشورهاى امريکا، اروپايى و شرق ميانه بوده، پيشنهادات شانرا پيشکش نموده و بدين منظور به سطح بين المللى اعلان دواطلبى صورت گرفته است.

وزارت مخابرات ميگويد که فعلاً شرکتهاى مخابراتى خصوصى (افغان بيسيم، روشن، ام تى ان، اتصالات) و يک شرکت نيمه دولتى(افغان تيلى کام)؛ درکشور فعاليت دارندکه ، بيش از ٨٥ درصد ساحات کشور را تحت پوشش قرار ميدهند.

به گفتۀ منبع، در حال حاضر، بيش از ١٧ ميليون نفوس کشور از تيليفون هاى همراه( موبايل) استفاده ميکنند، اما رقم اين تيليفون ها تا سال ٢٠١٤ ميلادى برابر با نفوس کشور خواهد شد.

دیروز ٦٢ تن از انجنيران به سويه لسانس از انستيتيوت تکنالوژى معلوماتى مخابراتى نيز فارغ گرديدند.

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، فراغت آنها را گامى بسوى پيشرفت در عرصه تکنالوژى معلوماتى بيان کرده ،گفت که با فراغت اين انجنيران، فيصدى کارکنان افغانى در شرکت هاى مخابراتى به ٩٨ در صد ميرسد .

وى افزود که قبلا تعداد کارمندان خارجى در شرکت هاى مخابراتى بيشتر بود، اما حالا ٩٨ در صد کارمندان شرکت هاى مذکور افغانها ميباشند .

به گفتۀ انجنير سنگين، تنها در کابل بعضى از اتباع خارجى در شرکت هاى مخابراتى مصروف کار اند، اما در ولايات؛ تمام کارمندان شرکت هاى مذکور افغانها اند .

موصوف، مشکل ادارات افغانى را کمبود کدر هاى مسلکى بيان کرده ميگويد، کدرى که در سابق وجود داشت يا تقاعد کرده و يا به خارج مقيم شده اند .

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى خاطر نشان کرد که آوردن تکنالوژى معلوماتى نياز به کدر هاى مسلکى ورزيده دارد که به همين اساس، پنج سال قبل اين انستيتيوت در چوکات وزارت ياد شده به شکل تحصيلات عالى ايجاد گرديد.

بنابراظهارات وى، ٣٤ تن که سال گذشته، از اين انستيتيوت فارغ شده بودند، حالاتمام آنها در وزارت و شرکت هاى مخابراتى مصروف کار اند. وى وعده سپرد که فارغين دور کنونى نيز بيکار نخواهند ماند .

انجنيرشريف شريفى رييس انستيتيوت تکنالوژى معلوماتى مخابراتى گفت : جامعۀ ما به افراد با دانش نياز دارد و حکومت ضرورت دارد تا سيستم هاى ادارات، الکترونيکى شود.

به گفتۀ وى ، گرچه فراغت محصلان براى نيازمندى هاى کنونى کافى نيست، اما تلاش ها جريان دارد تا جوانان ديگر نيز تحت آموزش قرار بگيرند .

بنابر معلومات موصوف، در حال حاضر ظرفيت سالانۀ موسسات تحصيلات عالى شخصى ودانشگاه هاى دولتى در بخش تکنالوژى معلوماتى در حدود ٥٠٠ تن ميرسد. اما به ٣٠ هزار انجنير تکنالوژى معلوماتى در کشور نياز است .

عبدالرحيم يکتن از فارغين اين انستيتيوت گفت : بسيار خوشحال هستم که ميتوانم در آينده بحيث يک انجنير براى خود و کشور خود خدمت کنم .

وى افزود ،در صورتيکه امکانات براى آنها مهيا شود، محصلان که سند فراغت بدست آورده اند ميتوانند دوره ماسترى خود را نيز تکميل نمايند .