صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ابراز امیدواری افغانستان برای شرکت پاکستان در اجلاس بن

ابراز امیدواری افغانستان برای شرکت پاکستان در اجلاس بن

وزارت خارجه پاکستان گفته است که در حال بررسی شرکت خود در اجلاس بن دوم است که قرار است هفته آینده در مورد افغانستان برگزار شود.

این اجلاس برای ارزیابی دستاوردهای ده سال اخیر افغانستان و همچنین برنامه ریزی در مورد آینده این کشور پس از خروج نیروهای بین المللی از آن، در شهر بن آلمان برگزار می شود.

پاکستان پیش از این تائید کرده بود که در این اجلاس شرکت خواهد کرد، اما بدنبال حمله اخیر ناتو که منجر به کشته شدن دست کم بیست و چهار سرباز این کشور شد، رسانه های پاکستان گزارش کرده اند که این کشور به رسم اعتراض، از شرکت در اجلاس بن دوم منصرف شده است.

وزارت خارجه افغانستان گفت که از این گزارشها مطلع است، اما در مورد عدم شرکت پاکستان در اجلاس بن به آنها رسما گزارش داده نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به بی بی سی گفت: هنوز به شکل رسمی در مورد این تصمیم به ما چیزی گفته نشده است. اما امیدوار هستیم که پاکستان در نشست بن شرکت کند. پاکستان نقش مهمی در منطقه دارد.

وزارت خارجه افغانستان گفت که پیش از این، پاکستان تائید کرده بود که وزیر خارجه این کشور در نشست بن شرکت خواهد کرد.

با وجود انتشار این گزارشها، هنوز دولت پاکستان رسما عدم شرکت خود را در این اجلاس تائید نکرده است.

نشست بن که با حضور نمایندگان جامعه بین المللی، درست ده سال پس از نخستین اجلاس بن که اساس نظام کنونی افغانستان را گذاشت، برگزار می شود، برای افغانستان و جامعه جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است.

انتظار می رود در این نشست، روی ایجاد برنامه ای برای توسعه افغانستان و آموزش نیروهای امنیتی این کشور پس از سال ۲۰۱۴ که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون می شوند، توافق شود.

در این حال، حضور همسایه های افغانستان، از جمله ایران و پاکستان در اجلاس و توافق آنها با تصمیم های این کنفرانس، برای افغانستان مهم است.(بی بی سی)