صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مناطق شامل مرحلۀ دوم انتقال مسووليتهاى امنيتى مشخص گرديد

مناطق شامل مرحلۀ دوم انتقال مسووليتهاى امنيتى مشخص گرديد

شوراى امنيت ملى، مناطقى را که قراراست مرحلۀ انتقال مسئوليتهاى امنيتى به نيروهاى افغان در آن تطبيق شود؛ اعلام نمود.

در اعلاميه که دیروز ( ٦ قوس ) از سوى دفتر مطبوعاتى مقام رياست جمهورى ارسال شده؛ آمده است که با تطبيق اين مرحله پنجاه فیصد نفوس کشور تحت پوشش پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی قرار می گیرد.

اعلاميه ميافزايد که ولایات بلخ، دایکندی، تخار، سمنگان، کابل و نیمروز به طور مکمل شامل مرحله دوم پروسه انتقال می شود.

در اعلاميه همچنان تذکر رفته است که ولسوالی های شهر بزرگ، یفتل سفلی، ارغنج، بهارک، تشکان، کشم و ارگو ولایت بدخشان، ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس، ولسوالی های ناوه، نادعلی و مارجه ولایت هلمند، تمام ولسوالی های ولایت هرات به استثنای ولسوالی های شیندند، اوبی و چشت شریف، ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان، ولسوالی های بهسود، کوز کنر، کامه و سرخ رود از ولایت ننگرهار، تمام ولسوالی های ولایت پروان به استثنای شینواری و سیاه گرد، تمام ولسوالی های ولایت سرپل به استثنای صیاد و ولسوالی های حصه اول بهسود، جلریز و مرکز بهسود، از ولایت میدان وردگ شامل مرحله دوم انتقال مسئولیت ها می شود

به اساس معلومات خبرنامه دفتر مطبوعاتى مقام رياست جمهورى در جلسه شورای امنیت ملی کشور که در ارگ برياست رئيس جمهورحامد کرزى داير شده بود فيصله شد تا شهر های جلال آباد، چغچران، شبرغان، فیض آباد، غزنی، میدان شهر و قلعه نو شامل مرحله دوم انتقال مسئولیت هاى امنيتى به نيروهاى افغان گردد.

گفتنى است که مرحلۀ اول پروسۀ انتقال مسووليت هاى امنيتى؛ از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان، بتاريخ ٢٦ سرطان سال جارى؛از ولايت باميان آغاز شد و بعداً در ولايات پنجشير و کابل بدون ولسوالى سروبى وشهرهاى مهترلام ، لشکرگاه ، هرات و مزار شريف انجام شد.