صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موسی زی:پیمان استراتژیک پس از کنفرانس بن به امضا میرسد

موسی زی:پیمان استراتژیک پس از کنفرانس بن به امضا میرسد

مقام ها در وزارت خارجه میگویند، در چند روز آینده گروپ کاری برای آمادگی های کنفرانس بن به کشور المان سفر مینماید. جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور داخله دیروز به رسانه ها گفت: «شورای وزیران در نشست خود صحبت های مشخص در مورد کنفرانس بن خواهد داشت.»

وی افزودکه در دو الی سه روز آینده یک گروپ کاری به آلمان میرود تا در مورد آمادگی ها و روی سند کنفرانس بن با کشور های اشتراک کننده یکجا کار نماید.

وی اظهار داشت:«مسایل مشخص هر دو کشور در مورد پیمان استراتژیک بعد از تصامیم لویه جرگه عنعنوی مورد بحث قرار دارد، احتمال زیاد وجود دارد که این سند بعد از کنفرانس بن امضا شود.»

گفته میشود وکیل احمد متوکل و عبدالسلام ضعیف به نمایندگی از طالبان افغانی در این کنفرانس شرکت می نمایند، اما آقای موسی زی از اشتراک ایشان در این کنفرانس اظهار بی خبری نمود و گفت که اگر آنان شرکت کنند، در جمله هییت افغانی نخواهد بودند.

جانان موسى زى گفت که در نشست بن در مورد پيشرفت مذاکرات صلح با مخالفان مسلح و همچنان نقش کشورهاى منطقه و سازمان هاى جهانى در اين زمينه برعلاوه مذاکرات صلح، در مورد چگونگى چارچوب همکارى هاى درازمدت ميان افغانستان و جامعه جهانى، بعد از سال 2014 الى 2024 و همچنان پروسه انتقال بحث صورت می گیرد.

این در حالیست که دولت افغانستان گفته بود که سند پیمان استراتژیک بین افغانستان و امریکا قبل از کنفرانس بن امضا میشود ولی امضا نخواهد نشد.

قرار است کنفرانس بن دوم بتاریخ پنج دسامبر در بن به مزبانی کشورهای المان و افغانستان دایر گردد.