صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمک تازه جاپان به افغانستان برای تولید برق و تقویت کشاورزی

کمک تازه جاپان به افغانستان برای تولید برق و تقویت کشاورزی

جاپان برای تهیه آب آشامیدنی و نیروی برق در شمال کابل و ولایت بامیان هفده میلیون دالر به دولت افغانستان کمک کرده است.

شهر کابل و مناطق اطراف آن به دلیل کمبود آب آشامیدنی بهداشتی مشکلات زیادی دارد. ولایت بامیان در مرکز افغانستان از نیروی برق محروم است.

کمک تازه جاپان از طریق سازمان موادغذایی جهانی (فائو) در اختیار وزارت انرژی و آب افغانستان قرار خواهد گرفت. قرارداد این کمک روز شنبه، ۵ قوس از سوی ری ایچیرو تاکاهاشی سفیر جاپان و یاگیاش گواتم نماینده فائو در افغانستان امضا شد.

محمد اسماعیل، سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان در مراسم امضای قرارداد این کمک گفت که ده میلیون دالر از این پول در شمال کابل برای تهیه نیروی برق، آب آشامیدنی و شبکه های آبرسانی برای کشاورزی مصرف خواهد شد.

به گفته او، این پول عمدتا برای ساختن یک سد آبی در انتهای دره ای موسوم به شکردره در شمال کابل هزینه خواهد شد که هدف از آن ذخیره کردن آب رودخانه شکردره و استفاده از آن در کشاورزی است.

سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان افزود که هفت میلیون دالر دیگر این کمک در ولایت بامیان عمدتا برای ساختن نیروگاههای کوچک برق آبی و شبکه های کوچک آبرسانی برای تقویت کشاورزی سنتی هزینه خواهد شد.

این نیروگاه های برق و شبکه های آبرسانی در مناطق شیبرتو، قرغنه تو و شهیدان در غرب شهر بامیان ساخته خواهد شد.

پیش از این ساکنان ولایت بامیان در اعتراض به نبود نیروگاه برق در این ولایت، دولت مرکزی افغانستان را متهم به بی توجهی در این مورد کرده اند.

در یک مورد بامیانی ها در یک راهپیمایی اعتراضی یک هریکین بزرگ را در میدان اصلی شهر بامیان نصب کردند تا نشان دهند که این ولایت هنوز از نیروی برق محروم است و بامیانی ها برای روشن کردن خانه های خود از چراغ نفتی استفاده می کنند.

سرپرست وزارت انرژی و آب گفت که دولت افغانستان تلاش دارد آبهای سرگردان این کشور را مهار کند و از آن در کشاورزی و تولید نیروی برق استفاده کند.

این کشور رودخانه های زیادی دارد ولی بیشتر آبهای آنها بدون استفاده هدر می رود. گفته می شود که افغانستان توانایی استفاده بیش از ۳۰ در صد آبهای خود را ندارد.

در حال حاضر تنها ۳۰ درصد مردم افغانستان به نیروی برق دسترسی دارند و بیش از ۶۰ در صد نیروی برق موجود در این کشور از ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران وارد می شود.

کارشناسان می گویند اگر افغانستان بتواند از آب رودخانه های خود استفاده موثر کند، نه تنها می تواند دسترسی به نیروی برق در سراسر این کشور را فراهم کند، بلکه به یکی از صادرکنندگان برق در منطقه تبدیل خواهد شد.(بی بی سی)